To hasło towarzyszy naszej Fundacji od początku, czyli już ponad 11 lat. Znalazło się również na plakacie otwierającym naszą stronę internetową. Nic więc dziwnego, że właśnie „Zmieniamy rynek pracy” wybraliśmy na tytuł wniosku, który złożyliśmy w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 1A

Konkurencja była OGROMNA. Wpłynęło prawie 4000 wniosków od organizacji z całej Polski. Dostępny budżet pozwolił na dofinansowanie działań tylko 154 z nich. Jesteśmy bardzo dumni, że w tej grupie znalazła się Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM.

Od września 2019 do końca 2021 roku będziemy podejmować szereg działań, które mają na celu zbudowanie trwałych podstaw dla naszego rozwoju. Zaplanowaliśmy szereg inicjatyw promocyjnych. Chcemy również dokonać przeglądu rozwiązań formalno-prawnych i wzmocnić zespół. Dlatego już wkrótce będziemy informować m.in. o organizowanych przez nas w różnych województwach wydarzeniach promocyjnych, o nowym biurze, które ułatwi nam kontakt z partnerami i o nowych członkach naszego zespołu.

Mamy precyzyjnie wytyczony program rozwoju na kolejne dwa lata. Jesteśmy tak uskrzydleni naszym sukcesem w konkursie NIW –CRSO, że od początku września intensywnie realizujemy kolejne działania. Już wkrótce będziemy informować o ich rezultatach.