Konferencja „Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i seniora”

MRiPS logo

16 października 2019 roku w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club odbędzie się kolejna doroczna konferencja promująca Fundusze Europejskie, współfinansowana ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W tym roku organizujemy ją pod hasłem „Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i seniora”.  Patronat honorowy nad konferencją objął Business Centre Club.

Spotkanie to okazja do dyskusji o skutecznym przejściu z systemu edukacji do zatrudnienia oraz o utrzymaniu aktywności zawodowej przez osoby osiągające wiek emerytalny. Podczas panelu wyznaczone zostaną obszary możliwej współpracy szkół i instytucji rynku pracy z pracodawcami.

Spotkanie będzie miało charakter roboczy. Prelegentami będą głównie realizatorzy innowacji społecznych i niestandardowych praktyk.

Konferencję poprzedzi uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2019” organizowanym po raz trzeci przez Fundację POLPROM. 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli instytucji rynku pracy, szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych oraz pracodawców.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji oraz jej program można pobrać poniżej.

Zapraszamy!