Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w projekcie

Czy warto działać społecznie? Czy praca społeczna to działalność bezinteresowna? Od kilkunastu lat organizujemy zajęcia dla młodzieży. Analizujemy też, czego pracodawcy oczekują od zatrudnianych osób. Na podstawie tego doświadczenia możemy powiedzieć, że działalność...