Projekty realizowane

Vademecum rynku pracy

Informacje dla ludzi dojrzałych, którzy chcą być aktywni zawodowo Vademecum rynku pracy to część innowacji „Kurs na utrzymanie aktywności zawodowej”, którą testujemy w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji” wdrażanego przez Stowarzyszenie Wiosna...

Lider Aktywizacji Osób Młodych

Lider Aktywizacji Osób Młodych to projekt realizowany przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM cyklicznie od 2017 roku i finansowany ze środków własnych. Celem konkursu jest promowanie niestandardowych, oryginalnych rozwiązań wspierających aktywizację osób młodych,...