Projekty zakończone

Mapa Rynku Pracy

Portal dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy „Mapa rynku pracy” to część „Modelu współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”, który opracowaliśmy i przetestowaliśmy w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji” wdrażanego...

Smaki Biznesu

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości „Smaki biznesu” to nazwa Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości osób młodych, który utworzyliśmy w Siemianowicach Śląskich w związku z testowaniem uniwersalnego modelu takich ośrodków opracowanego przez nas w ramach projektu grantowego...

Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim

Rekomendacje dla śląskich instytucji rynku pracy Coraz wyższy poziom bezrobocia wśród osób młodych w Europie został zauważony przez Komisję Europejską i w odpowiedzi na to zjawisko podjęto działania mające na celu wsparcie ludzi...

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości

Realizacja pomysłów na biznes osób 45+ Wniosek dotyczący projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” złożony przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach konkursu PO KL 6.2 został zakwalifikowany...