Projekty zakończone

Vademecum rynku pracy

Informacje dla ludzi dojrzałych, którzy chcą być aktywni zawodowo Vademecum rynku pracy to część innowacji „Kurs na utrzymanie aktywności zawodowej”, którą przetestowaliśmy w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji” wdrażanego przez Stowarzyszenie Wiosna...

Mapa Rynku Pracy

Portal dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy „Mapa rynku pracy” to część „Modelu współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”, który opracowaliśmy i przetestowaliśmy w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji” wdrażanego...

Smaki Biznesu

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości „Smaki biznesu” to nazwa Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości osób młodych, który utworzyliśmy w Siemianowicach Śląskich w związku z testowaniem uniwersalnego modelu takich ośrodków opracowanego przez nas w ramach projektu grantowego...

Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim

Rekomendacje dla śląskich instytucji rynku pracy Coraz wyższy poziom bezrobocia wśród osób młodych w Europie został zauważony przez Komisję Europejską i w odpowiedzi na to zjawisko podjęto działania mające na celu wsparcie ludzi...

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości

Realizacja pomysłów na biznes osób 45+ Wniosek dotyczący projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” złożony przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach konkursu PO KL 6.2 został zakwalifikowany...