Projekty

Aktywność społeczna – zrób to dla siebie

Projekt „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” realizowany jest przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy...

Zmieniamy rynek pracy

To hasło towarzyszy naszej Fundacji od początku, czyli już ponad 11 lat. Znalazło się również na plakacie otwierającym naszą stronę internetową. Nic więc dziwnego, że właśnie „Zmieniamy rynek pracy” wybraliśmy na tytuł wniosku,...

Vademecum rynku pracy

Informacje dla ludzi dojrzałych, którzy chcą być aktywni zawodowo Vademecum rynku pracy to część innowacji „Kurs na utrzymanie aktywności zawodowej”, którą przetestowaliśmy w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji” wdrażanego przez Stowarzyszenie Wiosna...

Lider Aktywizacji Osób Młodych

Lider Aktywizacji Osób Młodych to projekt realizowany przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM cyklicznie od 2017 roku i finansowany ze środków własnych. Celem konkursu jest promowanie niestandardowych, oryginalnych rozwiązań wspierających aktywizację osób młodych,...

Mapa Rynku Pracy

Portal dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy „Mapa rynku pracy” to część „Modelu współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”, który opracowaliśmy i przetestowaliśmy w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji” wdrażanego...

Smaki Biznesu

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości „Smaki biznesu” to nazwa Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości osób młodych, który utworzyliśmy w Siemianowicach Śląskich w związku z testowaniem uniwersalnego modelu takich ośrodków opracowanego przez nas w ramach projektu grantowego...

Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim

Rekomendacje dla śląskich instytucji rynku pracy Coraz wyższy poziom bezrobocia wśród osób młodych w Europie został zauważony przez Komisję Europejską i w odpowiedzi na to zjawisko podjęto działania mające na celu wsparcie ludzi...

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości

Realizacja pomysłów na biznes osób 45+ Wniosek dotyczący projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” złożony przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach konkursu PO KL 6.2 został zakwalifikowany...