Przeciw Ageizmowi

dla banku
IndexMenu_01

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM

 zaprasza do udziału w szkoleniu kierowanym do pracowników banków:

 Zasady obsługi osób o ograniczonej sprawności

 Zmiany demograficzne powodują, że społeczeństwo starzeje się. Niestety, wraz z wiekiem spada sprawność i pojawiają się różnego rodzaju dysfunkcje.

 Jak obsługiwać klientów, którzy mają problemy ze wzrokiem, słuchem lub z poruszaniem się? Jak się do nich zwracać, żeby komunikacja była skuteczna? Jak postępować, żeby nikogo nie urazić? Jak sprawić, że poczują się dobrze i będą chętnie wracać?

 Terminy szkoleń:

grupa I:  04 marca 2014 roku, godz. 09.00-17.00

grupa II: 14 marca 2014 roku, godz. 09.00-17.00

 Miejsce:

Warszawa (szczegółowe informacje o miejscu każdego szkolenia zostaną podane uczestnikom na 10 dni przed planowanym szkoleniem)  

 Warunki uczestnictwa:

Całkowity koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 615 PLN (sześćset piętnaście złotych).

Szkolenia realizowane są w ramach odpłatnej działalności statutowej, co oznacza, że nie osiągamy zysku. Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, wynajęcie sali i sprzętu, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy i obiad.

Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w grupie szkoleniowej jest ograniczona.

 Cel szkolenia:

zwiększenie wiedzy i umiejętności obsługi bankowej osób z różnymi dysfunkcjami. Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział i zawierający informacje o temacie szkolenia.

 

Program:

·        Niepełnosprawność - definicja medyczna i społeczna, uwarunkowania prawne (w prawie międzynarodowym i krajowym). Prawdy i mity o osobach niepełnosprawnych.

·        Bariery informacyjne, komunikacyjne i architektoniczne

·        Obsługa klientów z dysfunkcjami - szczegółowe omówienie zasad obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu i mowy oraz ogólne wskazanie zasad dotyczących innych niepełnosprawności. Zapewnienie dostępności informacji. Skuteczna komunikacja. Savoir-vivre w kontaktach z osobą z niepełnosprawnością

·        Odniesienie podstawowych zasad obsługi osób z poszczególnymi dysfunkcjami do  specyfiki obsługi klienta w banku. Zadania praktyczne z uwzględnieniem sytuacji dotyczących obsługi bankowej osób z niepełnosprawnościami

 

[O Fundacji] [Wydarzenia] [Nasze projekty] [Szkolenia] [dla banku] [Sponsoring] [Cele statutowe] [Kontakt] [Lider aktywizacji] [Rekomendacje] [SCK] [Inkubator] [OWP] [MODEL]