Przeciw Ageizmowi

Inkubator
IndexMenu_01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” został zakończony z z sukcesem

 

„Dobre praktyki EFS”

25 stycznia 2013

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyła się uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów laureatom tegorocznej edycji konkursu „Dobre praktyki EFS”. Jedną z tych nagród odebrali przedstawiciele Fundacji „Fundusz Współpracy” i Fundacji POLPROM za realizację projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Był to jedyny projekt w gronie projektów uhonorowanych w tym roku tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”, który w całości kierowany był do osób w wieku 50+. Był to również jedyny projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego.  Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu.

Konferencja kończąca projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”

16 listopada 2012

W hotelu Lord w Warszawie odbyła się konferencja kończąca projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Spotkanie było współorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Wśród osób, które przyjęły zaproszenie społeczności projektowej, znalazł się Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego. Przedstawiciele władz resortu nie uczestniczą często w wydarzeniach projektowych. Mieliśmy zaszczyt gościć ministra, bo „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” już od kilku miesięcy przedstawiany jest przy rożnych okazjach jako przykład projektu godnego naśladowania. Na sali obecni byli również przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 Konferencję rozpoczął recital gwiazd sceny operowej. W Inkubatorze powstała Agencja Artystyczna „Made in Vocal”, której założyciel w tak oryginalny sposób  stworzył niepowtarzalny nastrój konferencji.

Kolejny punkt programu - panel dyskusyjny - służył przedstawieniu szans i barier przedsiębiorczości osób dojrzałych z różnych punktów widzenia. Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, zwróciła uwagę na szczególną sytuację pań, które powinny być aktywizowane. Z kolei Andrzej Stępnikowski, zastępca dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego, omówił szanse dojrzałych przedsiębiorców na przykładzie doświadczeń rzemiosła. O aktywizacji osób 50+ wypowiadał się także Waldemar Zaręba, dyrektor PUP w Garwolinie. Ponadto w panelu wzięli udział przedstawiciele społeczności projektowej – Agnieszka Luck, kierownik projektu i Olgierd Lewan, uczestnik. Dyskusję, do której aktywnie włączyli się goście konferencji, moderował Daniel Prędkopowicz, przedstawiciel Fundacji Fundusz Współpracy, współtwórca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Maz.     

 Oficjalną część konferencji zakończyła uroczystość przedstawienia wszystkich firm, które powstały w ramach projektu. Jacek Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy oraz Marek Domagała, prezes Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przekazali obecnym uczestniczkom i uczestnikom projektu podziękowania i życzenia wielu sukcesów.

1 lutego 2012 roku

O Inkubatorze Dojrzałej Przedsiębiorczości można coraz więcej przeczytać i usłyszeć w mediach. 17 stycznia na łamach dziennika „Fakt” ukazał się obszerny artykuł opisujący projekt i jedną z firm, które powstały przy wsparciu Inkubatora. z kolei portal Interia.pl zamieścił 18 stycznia informację „ Życie zaczyna się po sześćdziesiątce?”, który poświęcił doświadczeniom innego przedsiębiorcy – uczestnika Inkubatora. O kolejnej firmie szeroko informowano na innych portalach, np. Fashionmedia.pl czy MEBLE.pl. Pod koniec stycznia w specjalnym dodatku „Aktywny senior”, który ukazał się wraz z Newsweekiem, również informowano o Inkubatorze Dojrzałej Przedsiębiorczości. Zaś 8 lutego na antenie Radia PIN mówiono o nas w audycji „Strefa Euro”. Informacje o projekcie znalazły się także w materiale nagranym na potrzeby produkcji filmu dla Komisji Europejskiej.

19 stycznia 2012 roku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zorganizowały „Spotkanie pokoleń” – wydarzenie promujące „Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Współpracy Międzypokoleniowej”. W części seminaryjnej skierowanej do dziennikarzy mediów lokalnych z całej Polski zaprezentowano cztery inicjatywy wspierające aktywność osób starszych. Z ogromną satysfakcją informujemy, że jedną z nich był Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości – projekt realizowany przez Fundację POLPROM w partnerstwie z Fundacją „Fundusz Współpracy”. Pozostałe wyróżnione działania to: Uniwersytety Trzeciego Wieku, program „Seniorzy w akcji” oraz zawody sportowe Warmia Mazury Senior Games 2012.

30 grudnia 2011 roku

Na sukces nigdy nie jest za późno! – to hasło projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Po kilku miesiącach udziału w Inkubatorze uczestnicy (wszyscy powyżej 45 roku życia) rozpoczęli działalność gospodarczą.

W województwie mazowieckim powstało w ten sposób 36 nowych firm. Jedna z nich to „Sienna Gallery” – galeria sztuki połączona z kawiarnią. Od 14 grudnia 2011 trwa tam już pierwsza wystawa tkanin Elwiry Sztetner. Miejsce zostało zauważone na kulturalnej mapie Warszawy i było prezentowane m.in. w telewizyjnym programie „Kwadrans kultury”. Właścicielka galerii, Gabriela Flaga, była dotychczas osobą nieaktywną zawodowo i bez wsparcia Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości nie rozpoczęłaby kariery przedsiębiorcy.

W ramach projektu powstała też m. in. agencja artystyczna, restauracja libańska, gabinet kosmetyczny i firma public relations oraz oferująca projektowanie i wykonawstwo kamiennej mozaiki. Utworzono również gospodarstwo agroturystyczne, zakład produkujący designerskie zabawki z drewna (np. domki dla lalek) oraz ognisko muzyczne. Dojrzali przedsiębiorcy świadczą usługi w zakresie dietetyki, projektowania, fotografii, wywozu nieczystości oraz stolarskie. W nowych firmach będzie można również uzyskać poradę w zakresie dietetyki albo zorganizować wesele. Wbrew stereotypom dotyczącym osób dojrzałych, jedna z nowych firm będzie oferowała w Internecie platformę ekspercką, a inna zajmie się organizacją szkoleń i doradztwa personalnego.

O każdej z nich właściciele mówią z dużym zaangażowaniem, a że nie jest to tylko zapał, potwierdziła ocena biznesplanów. Wsparcie, które uczestnikom zapewnił Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości, okazało się niezwykle skuteczne. Do projektu przyjęto 50 osób (z grupy ponad 200 chętnych). W większości były to osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne. Wszyscy musieli spełnić warunek „dojrzałości”, który w tym projekcie został określony jako ukończone 45 lat. Realizacja wielu innych projektów współfinansowanych ze środków europejskich wykazała, że aktywizacja tej grupy jest szczególnie trudna. Inkubator dowiódł, że osiągnięcie sukcesu zależy od dostosowania warunków realizacji projektu do potrzeb osób dojrzałych. Inkubator zdał egzamin na piątkę. Wszyscy uczestnicy zrealizowali program półrocznego szkolenia i udziału w sesjach doradczych. Aż 96% z nich złożyło biznesplany spełniające wszystkie warunki stawiane takim dokumentom. Fakt, że dotację na założenie firmy w wysokości do 40 tys. zł otrzymało tylko 36 osób wynikał z ograniczeń budżetowych również przez cały pierwszy rok ich działalności.

Projekt realizuje Fundacja Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Liczba osób w wieku 45+, które założyły firmy w związku z udziałem w tym projekcie jest większa niż liczba wszystkich osób 45+, które zakończyły udział w ramach wszystkich takich projektów w województwie mazowieckim w latach 2007-2010. Dlatego warto przyjrzeć się modelowi Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości. Warto też bliżej poznać firmy i osoby, które potwierdzają, że „Na sukces nigdy nie jest za późno”.

25 maja 2011 roku

Podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 25 maja 2011 roku z okazji otwarcia nowej siedziby Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przedstawiono projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” jako modelowy projekt równościowy, który jest dostępny dla całej grupy docelowej określonej we wniosku. Partnerzy nikogo nie wykluczają z żadnej przyczyny, a szczególnie ze względu na płeć, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania czy sytuację na rynku pracy. 

27 maja 2011 roku

Pierwsze spotkanie tematyczne zorganizowane w ramach projektu odbyło się 24 maja 2011 roku i było poświęcone budowaniu sieci kontaktów. Podstawowe informacje na temat networkingu przekazała Małgorzata Domagała, wiceprezes Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Następnie wszyscy uczestnicy podjęli próbę przedstawienia się w trakcie 30 sekundowej wypowiedzi. Okazało się, że nie jest to łatwe zadanie. Najciekawszym doświadczeniem było jednak to, z jakim zaangażowaniem wszyscy mówili o swoich planach biznesowych i jak różne firmy powstaną w ramach projektu. Na zakończenie spotkania zorganizowano grę polegającą na praktycznym zastosowaniu informacji o nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Nagrody – projektowe kubki – cieszyły się dużym zainteresowaniem.

17 maja 2011 roku

Konferencja otwierająca projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” zgromadziła wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości m.in. z Kancelarii Premiera, Urzędu M. St. Warszawy, PKPP Lewiatan i PARP. Aktywizacja osób dojrzałych jest tematem zainteresowań wielu instytucji i organizacji. Powstają różne opracowania, które wskazują bariery i potrzeby. Część z nich była prezentowana podczas spotkania. Jednocześnie Zespół Projektowy przedstawił swoją odpowiedź na wyzwania związane z aktywizacją osób 45+. Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości to miejsce dostosowane do potrzeb edukacyjnych osób 45+ zdiagnozowane m.in. w ramach projektów PIW EQUAL. Inkubator to również sposób prowadzenia zajęć oparty o najnowsze trendy andragogiki.

7 maja 2011 roku

Zakończyła się rekrutacja do projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Liczba kandydatów ponad czterokrotnie przewyższała liczbę miejsc. Ostatecznie, w ramach projektu, 50 osób w wieku ponad 45 lat będzie przygotowywać się do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Wśród uczestników znalazło się 27 kobiet i 23 mężczyzn. Mieszkają na terenie 17 powiatów województwa mazowieckiego. Są wśród nich zarówno osoby bezrobotne, jak i nieaktywne zawodowo i pracujące. Inkubator będzie wspierał każdego uczestnika zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami zdiagnozowanymi w trakcie rekrutacji. Przewidziano m.in. warsztaty psychoedukacyjne, szkolenia biznesowe i doradztwo indywidualne. Odbędą się również liczne spotkania wszystkich uczestników, które będą służyły nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale również budowaniu grup wsparcia i sieci kontaktów. Pod koniec roku powstaną firmy. Projekt przewiduje udzielenie bezzwrotnej dotacji w kwocie do 40 tys. zł i comiesięcznego wsparcia pomostowego dla 35 osób.

09 marca 2011

Rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Dokumentację (regulamin i formularz zgłoszeniowy) można pobrać na stronie Fundacji „Fundusz Współpracy” www.cofund.org.pl . Wnioski można składać w siedzibie Inkubatora do 6 kwietnia 2011 roku.

28 lutego 2011

Promocja projektu na łamach Dziennika „Gazeta Prawna” okazała się bardzo skuteczna. Każdego dnia odbieramy liczne telefony od osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu. Informujemy, że rekrutacja rozpocznie się już wkrótce.

23 lutego 2011

Dzisiaj w Dzienniku „Gazeta Prawna” (dodatek poświęcony funduszom unijnym) ukazał się obszerny wywiad z panią Agnieszką Luck, kierownikiem projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Informacje te powinny przekonać wszystkich, którzy jeszcze mieli wątpliwości, czy mogą być przedsiębiorcami i czy wsparcie oferowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest adresowane również do nich. Zapraszamy do lektury tego tekstu. 

04 stycznia 2011

Wybrano już miejsce, w którym zostanie zorganizowany Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Już wkrótce osoby zainteresowane udziałem w projekcie zaprosimy do biura przy ulicy Górnośląskiej 4a w Warszawie. Uczestnicy projektu będą mieli do swojej dyspozycji salę szkoleniowo-konferencyjną, salę komputerową oraz dwie sale spotkań doradczych. W sekretariacie Inkubatora czekają specjaliści, którzy będą ich opiekunami w projekcie.

15 grudnia 2010

Rozpoczęła się realizacja projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VI PO KL, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Grupę docelową w całości stanowią osoby, które ukończyły 45 lat. W województwie mazowieckim prawie 600 tysięcy osób w wieku produkcyjnym (45+) nie pracuje i jest to poważny problem społeczny – utrata więzi ze środowiskiem pracy prowadzi często do poczucia osamotnienia i wykluczenia społecznego. Badania GUS potwierdzają, że osoby opuszczające rynek pracy wyrażają chęć utrzymania aktywności zawodowej (27% osób w wieku 50-54, 30% w wieku 55-59 i 47% w wieku 60-64). Często (aż 25%) wskazują jednak, że dalsza aktywność uzależniona jest od dostępności ofert z elastycznym czasem pracy. Samozatrudnienie spełnia ten warunek. Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM jest przekonana, że oferta projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa mazowieckiego. 

29 września 2010

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” zgłoszony przez Fundację „Fundusz Współpracy” w partnerstwie z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach konkursu PO KL 6.2. Oznacza to, że przez dwa lata realizowany będzie projekt wspierający przedsiębiorczość osób w wieku 45+.

Z życia Inkubatora

[O Fundacji] [Wydarzenia] [Nasze projekty] [Szkolenia] [Sponsoring] [Cele statutowe] [Kontakt] [Lider aktywizacji] [Rekomendacje] [SCK] [Inkubator] [OWP] [MODEL]