Przeciw Ageizmowi

MODEL
IndexMenu_01
pasek wiosna

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Testujemy model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM rozpoczęła testowanie innowacji społecznej „Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami” w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator innowacji”.

Lokalni sojusznicy rynku pracy to osoby młode, które mogą zmienić sposób postrzegania instytucji rynku pracy przez rówieśników i zainteresować ich ofertą przygotowaną z myślą o aktywizacji osób do 29 roku życia. Młodzi ludzie, którzy nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w szkoleniu (tzw. grupa NEET) często nie dopuszczają myśli o zarejestrowaniu się w urzędzie i nie mają wiedzy o ofercie instytucji rynku pracy, bo informacja na ten temat nie dociera do nich w sposób zrozumiały i nie pojawia się tam, gdzie bywają te osoby, to znaczy w ich lokalnym środowisku i na portalach społecznościowych. Konsekwencją takiego poszukiwania zatrudnienia jest to, że młode osoby mogą podjąć tylko pracę odpowiadającą ich doświadczeniu (często bardzo skromnemu lub żadnemu), kwalifikacjom (różnym od oczekiwań pracodawców) i kompetencjom. Nie działają natomiast w kierunku zwiększenia swoich szans na zatrudnienie - nie szkolą się, nie odbywają staży, a ich zatrudnienie nie łączy się z żadnymi ulgami finansowymi dla pracodawców.

Sieć sojuszników ma uświadomić młodym ludziom, że oferta PUP i innych instytucji rynku pracy to różnorodne instrumenty, które istotnie ułatwiają wejście na rynek pracy i zwiększają atrakcyjność młodego kandydata dla pracodawcy. Wiedza o tej ofercie przyczyni się do przełamywania stereotypów w myśleniu o „pośredniaku”, pozwoli pokonać barierę braku zaufania, a w konsekwencji doprowadzi do zatrudnienia i ograniczenia skali wykluczenia młodych osób z rynku pracy.        

Model sieci sojuszników zostanie przetestowany w dwóch powiatach (ziemskim i grodzkim).   Efektem tych działań będzie uniwersalny model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami adresowany do wszystkich podmiotów  wspierających aktywność osób młodych najbardziej oddalonych od rynku pracy (np. powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, organizacji pozarządowych) oraz do władz lokalnych.

Testowanie innowacji potrwa do końca lutego 2018 roku.

[O Fundacji] [Wydarzenia] [Nasze projekty] [Szkolenia] [Sponsoring] [Cele statutowe] [Kontakt] [Lider aktywizacji] [Rekomendacje] [SCK] [Inkubator] [OWP] [MODEL]