Przeciw Ageizmowi

Wydarzenia
IndexMenu_01

9 lutego 2017

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie - Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach oraz Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przeprowadziły spotkanie szkoleniowe
z cyklu „Polityka społeczna i praca socjalna – jak to jest zrobione?” :„Aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem  – jak to jest zrobione?” Katowice, 09.02.2017r.

31 grudnia 2016

Zakończyliśmy realizację projektu „Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” . Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

1 lipca 2016

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” . Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

30 września 2015

Projekt “Stołeczne Centrum Kariery” został zakończony z pełnym sukcesem.
 

Rusza Stołeczne Centrum Kariery

16 stycznia 2014

Informujemy, że Fundacja POLPROM wraz z Fundacją „Fundusz Współpracy” i  M. St. Warszawa rozpoczynają realizację projektu partnerskiego PO KL 8.1.2 – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Stołeczne Centrum Kariery”

kierowanego do osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które zamieszkują lub pracują na terenie Warszawy.

Już wkrótce rozpoczynamy rekrutację uczestniczek i uczestników projektu.

Współtworzymy politykę senioralną

18 lutego 2013 roku

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej. Eksperci reprezentujący m.in. urzędy centralne, samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe i pracodawców określą wieloletnie działania na rzecz seniorów. Ustalono, że główne priorytety będą dotyczyły włączenia społecznego, zdrowego starzenia się i przedłużenia aktywności zawodowej. Prace nad przygotowaniem założeń długofalowej polityki senioralnej potrwają do września 2013 roku. Minister Pracy i Polityki Społecznej skierował zaproszenie do udziału w Radzie również do przedstawiciela Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Wykorzystamy nasze pięcioletnie doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób dojrzałych przy wypracowaniu założeń wieloletniej polityki senioralnej.

„Dobre praktyki EFS”

25 stycznia 2013

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyła się uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów laureatom tegorocznej edycji konkursu „Dobre praktyki EFS”. Jedną z tych nagród odebrali przedstawiciele Fundacji „Fundusz Współpracy” i Fundacji POLPROM za realizację projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Był to jedyny projekt w gronie projektów uhonorowanych w tym roku tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”, który w całości kierowany był do osób w wieku 50+. Był to również jedyny projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego.  Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu

.
Foto: MRR

 31 grudnia 2012

Projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2012” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS” organizowanego po raz szósty przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jako współrealizatorzy projektu jesteśmy dumni z tego wyróżnienia.  Sukces projektu jest sukcesem naszego partnerstwa – i w tym miejscu szczególne podziękowania należą się liderowi Fundacji „Fundusz Współpracy” oraz sukcesem wszystkich uczestników i uczestniczek. Ich ogromne osobiste zaangażowanie umożliwiło nam przekroczenie wielu wskaźników. Wszystkie firmy utworzone w ramach projektu zostały utrzymane przez 12 miesięcy działalności. Prestiżowy tytuł  przyznano nam w chwili, gdy realizacja projektu dobiega końca. Będzie nas motywował do pracy przy kolejnych projektach.

 Solidarność pokoleń 50+

10 grudnia 2012

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości jako dobra praktyka wspierania osób w wieku 50+ był prezentowany podczas konferencji regionalnej projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń 50+”, którą zorganizowało Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 26 listopada 2012

Przedstawicielka naszej Fundacji uczestniczyła w spotkaniu ze studentami Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach zajęć z planowania kariery omówiła doświadczenia dotyczące z reorientacji zawodowej osób w wieku 50+.

 Konferencja kończąca projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”

16 listopada 2012

W hotelu Lord w Warszawie odbyła się konferencja kończąca projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Spotkanie było współorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Wśród osób, które przyjęły zaproszenie społeczności projektowej, znalazł się Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego. Przedstawiciele władz resortu nie uczestniczą często w wydarzeniach projektowych. Mieliśmy zaszczyt gościć ministra, bo „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” już od kilku miesięcy przedstawiany jest przy rożnych okazjach jako przykład projektu godnego naśladowania. Na sali obecni byli również przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 Konferencję rozpoczął recital gwiazd sceny operowej. W Inkubatorze powstała Agencja Artystyczna „Made in Vocal”, której założyciel w tak oryginalny sposób  stworzył niepowtarzalny nastrój konferencji.

Kolejny punkt programu - panel dyskusyjny - służył przedstawieniu szans i barier przedsiębiorczości osób dojrzałych z różnych punktów widzenia. Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, zwróciła uwagę na szczególną sytuację pań, które powinny być aktywizowane. Z kolei Andrzej Stępnikowski, zastępca dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego, omówił szanse dojrzałych przedsiębiorców na przykładzie doświadczeń rzemiosła. O aktywizacji osób 50+ wypowiadał się także Waldemar Zaręba, dyrektor PUP w Garwolinie. Ponadto w panelu wzięli udział przedstawiciele społeczności projektowej – Agnieszka Luck, kierownik projektu i Olgierd Lewan, uczestnik. Dyskusję, do której aktywnie włączyli się goście konferencji, moderował Daniel Prędkopowicz, przedstawiciel Fundacji Fundusz Współpracy, współtwórca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Maz.     

 Oficjalną część konferencji zakończyła uroczystość przedstawienia wszystkich firm, które powstały w ramach projektu. Jacek Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy oraz Marek Domagała, prezes Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przekazali obecnym uczestniczkom i uczestnikom projektu podziękowania i życzenia wielu sukcesów.

 Fundacja POLPROM w TV

28 października 2012

W programie TVP INFO „Teraz kobiety” przedstawicielka naszej Fundacji przedstawiła informacje o możliwościach korzystania ze wsparcia przedsiębiorczości kobiet w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

22 października 2012

Doświadczenia z realizacji projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” były podstawą przygotowania informacji, którą przedstawicielka naszej Fundacji przedstawiła w trakcie konferencji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Rola obywateli w planowaniu wydatkowania środków europejskich – konsultacje w sprawie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”.

28 września 2012

Dostępna jest już publikacja podsumowująca projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”, która zawiera m.in. informacje o modelu Inkubatora, profilu kompetencji samozatrudnionego, który został opracowany w ramach projektu oraz  o firmach utworzonych przez uczestniczki i uczestników projektu. Zapraszamy również do lektury wypowiedzi osób uczestniczących w projekcie na temat przydatności wdrażania takich rozwiązań jak Inkubator. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie lidera projektu www.cofund.org.pl.

24-26 września 2012

W Warszawie odbyła się Konwencja międzypokoleniowa organizowana przez MPiPS w ramach ER 2012. Spotkanie z udziałem środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz osób starszych i współpracy międzypokoleniowej otworzył premier Donald Tusk. Konwencji towarzyszyły targi „Aktywni 50+”, które Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizowały na Torwarze. Fundacja POLPROM przygotowała stoisko promujące Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. tak, jak w marcu w Poznaniu, tak i jesienią w Warszawie targi „Aktywni 50+” były doskonałą okazją do upowszechnienia rezultatów projektu. Pytanie najczęściej zadawane przez odwiedzających nasze stoisko dotyczyło możliwości udziału w takim projekcie, jak Inkubator.

21 września 2012

Po raz kolejny mieliśmy okazję zaprezentować Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości i firmy, które powstały w ramach projektu. Tym razem do  Anina zaprosiło nas Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Nasza przedstawicielka wzięła udział w spotkaniu lokalnych liderów aktywności osób 50+.

27 lipca 2012

Przedstawicielka Fundacji POLPROM była uczestnikiem panelu ekspertów zorganizowanego w ramach projektu „Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”. Spotkanie zorganizował Uniwersytet Łódzki.

12 kwietnia 2012

Klubokawiarnia „Pracownia kobiety dojrzałej” utworzona w ramach projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” gościła dziennikarzy zaproszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do udziału w konferencji prasowej „Praca dla osób 50+ dzięki funduszom europejskim”. Podczas spotkania wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski przedstawił informacje o wsparciu osób 50+ w ramach PO KL.  Po raz kolejny informacja o projekcie pojawiła się w licznych mediach.

28 marca 2012

 Przedstawicielka naszej Fundacji została zaproszona do udziału w debacie dotyczącej aktywności zawodowej osób 50+, którą zorganizowała Akademia Leona Koźmińskiego w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+”. Eksperci reprezentujący różne podmioty, w tym pracodawców, związki zawodowe, instytucje publiczne, świat nauki i organizacje pozarządowe po raz kolejny potwierdzili, że sposób postrzegania potencjału osób 50+ w bardzo dużym stopniu zależy od miejsca, z którego się dokonuje obserwacji.

 19 marca 2012

 Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM była gospodarzem stoiska podczas targów „Aktywni 50+” w Poznaniu, na którym prezentowany był projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Dzięki uprzejmości Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania, mogliśmy skorzystać z szansy na upowszechnienie doświadczeń Inkubatora w Wielkopolsce. Wielu targowych gości interesowało się rozwiązaniami, które wykorzystujemy w Inkubatorze i wyrażało zainteresowanie udziałem w takim projekcie.

 27 lutego 2012

 W ostatnim czasie media bardzo często korzystają z naszego zaproszenia do upowszechniania doświadczeń Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości. W prasie lokalnej w całym kraju pojawiło się wiele informacji przygotowanych na podstawie prezentacji, którą przedstawiliśmy na seminarium dla dziennikarzy organizowanym przez MSZ. W specjalnym dodatku Newsweeka poświęconym promowaniu aktywności osób starszych Inkubator był tematem jednego z artykułów. Również „Fakt” przygotował obszerną informację opartą o wypowiedź kierownika projektu i jednego z jego uczestników. O nowopowstałych firmach, które powstały w ramach Inkubatora, coraz częściej można przeczytać w mediach lokalnych i branżowych. Zapraszamy do lektury.

 14 lutego 2012

 W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja „Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności”, którą organizowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat nad tym wydarzeniem objął Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Przedstawiciel naszej Fundacji był świadkiem podpisania Karty Różnorodności przez prezeski i prezesów takich firm jak Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa TP, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L'Oreal, Nutricia, Provident Polska S.A., Totalizator Sportowy, Unilever. Integralną częścią konferencji była debata o wdrażaniu zasad zarządzania różnorodnością.  

 19 stycznia 2012

 Projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” był prezentowany podczas Seminarium dla dziennikarzy mediów lokalnych, regionalnych i akademickich, które zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.  Uczestników spotkania powitała Anna Tuz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej MSZ. O planowanych wydarzeniach w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Współpracy Międzypokoleniowej mówili przedstawiciele Komisji Europejskiej i MPiPS. W części dotyczącej prezentacji najciekawszych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości znalazł się w doborowym towarzystwie projektów realizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, uniwersytety trzeciego wieku oraz samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje, które przekazaliśmy dziennikarzom znalazły się licznie w doniesieniach prasowych. Udzieliliśmy również wypowiedzi przedstawicielom redakcji TVP INFO, radia PiN oraz twórcom przygotowywanego dla Komisji Europejskiej filmu dotyczącego aktywności w wieku dojrzałym.

 16 stycznia 2012

 W sobotę, 14 stycznia 2012,  odbyła się kolejna uroczystość związana z uruchomieniem działalności przez firmy, które powstały w ramach projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Członkowie zespołu projektowego i pozostali uczestnicy zostali zaproszeni do salonu „Yasumi Epil” oraz „Plate Planners”, które wspólnie wynajęły lokal przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Właścicielki tych firm zauważyły, że kierują ofertę do zbliżonej grupy docelowej. Klientki gabinetu kosmetycznego chcą być nie tylko ładne, ale i zgrabne. W tym pomoże im dodatkowo starannie zaplanowana dieta. Wspólny lokal nie tylko pomoże podtrzymać projektową znajomość, ale również może zwiększyć szansę powodzenia w biznesie. Trzymamy kciuki!

POLPROM ponownie w prezydium KDS ds. Równego Traktowania

2 lutego 2012 roku
Przedstawicielka Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, Małgorzata Domagała, została Wiceprzewodniczącą Prezydium Komisji Dialogu Społecznego do spraw Równego Traktowania, która działa przy Gabinecie Prezydenta M. St. Warszawy. Nasza Fundacja jest członkiem-założycielem tej Komisji. W 2011 roku, gdy Małgorzata Domagała była członkiem Prezydium, Komisja podjęła szereg inicjatyw na rzecz równych szans, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Podjęła m.in. starania na rzecz przyjęcia przez M. St. Warszawę Deklaracji Barcelońskiej, określającej standardy działań samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Koniec prac nad programem „Różnorodna Warszawa”

15 października 2011 roku
Wiceprezes Zarządu Fundacji POLPROM, Małgorzata Domagała, otrzymała podziękowanie Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent M. ST. Warszawy, za zaangażowanie w prace zespołu zadaniowego nad opracowaniem pilotażowego programu na rzecz promowania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji „Różnorodna Warszawa”. Obecnie projekt programu jest przedmiotem konsultacji. Oczekuje się, że jego realizacja rozpocznie się w 2012 roku.

Zakończenie Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej 2011

28 września 2011 roku
Pierwsze Ogólnopolskie Forum Integracji Społecznej zostało zorganizowane z inicjatywy Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, Posła na Sejm RP Marka Plury i Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Zamiarem organizatorów było podjęcie ogólnopolskiej dyskusji przedstawicieli wszystkich sektorów, wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej. OFIS ma docelowo pełnić taką funkcję, jaką dla gospodarki pełni forum w Krynicy.
W trakcie prac przygotowawczych do grona organizatorów przystąpił Urząd Miasta Zakopane, Tatrzańska Izba Gospodarcza i Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy.
Przewodniczącym Komitetu Honorowego organizacji OFIS został Poseł na Sejm RP Marek Plura. Zaproszenia do udziału w Komitecie Honorowym przyjęli również:

 • Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
 • Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy
 • Wojciech Skiba, prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Marek Domagała – prezes Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM

Partnerzy organizacyjni podjęli się przygotowania merytorycznego wybranych wydarzeń Forum. W tym gronie znaleźli się:

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – partner w organizacji seminarium dla bibliotekarzy na temat edukacji informacyjnej w zakresie działań na rzecz integracji społecznej
 • Małopolskie Hospicjum dla Dzieci – partner w organizacji programu dla młodzieży dotyczącego upowszechnienia idei wolontariatu jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu
 • „Niebieska Linia” Instytutu Zdrowia w Warszawie oraz Międzynarodowy Program Polityki Narkotykowej
 • Open Society Foundations – partnerzy w organizacji szkoleń i warsztatów na temat pomocy dzieciom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - partner organizacyjny konkursu „Samorząd Równych Szans” i „Lider Równych Szans”

Przygotowanie merytoryczne OFIS wspierali również:

 • Krajowa Izba Gospodarcza – w ramach panelu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku – w ramach panelu dotyczącego aktywizacji Osób Starszych
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Krajowe Biuro Wyborcze

Patroni medialni OFIS:

 • TVP Kraków - dwa materiały dotyczące OFIS. Pierwszy z nich dotyczył seminarium bibliotekarzy i przedstawienia założeń OFIS. Drugi, to rozmowa na temat OFIS i zaangażowania samorządów w realizację działań na rzecz wyrównywania szans.
 • Dziennik Polski – informacje bieżące
 • Tygodnik Podhalański – informacja o OFIS

Z informacji uzyskanych od współorganizatorów poszczególnych wydarzeń wynika, że wzięło w nich udział około 800 osób. Należy jednak zauważyć, że część uczestników była obecna na więcej niż jednym wydarzeniu.

Laureaci Tytułu Lider Równych Szans 2011

25 września 2011 roku
Podczas Gali Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej Fundacja POLPROM po raz drugi wręczyła tytuły „Lider Równych Szans”. W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się:

 • Marek Plura, Poseł na Sejm RP - „Parlamentarny Lider Równych Szans” za działania na rzecz realizacji praw osób niepełnosprawnych
 • Bogusław Mikita, wicestarosta pilski - „Samorządowy Lider Równych Szans”
 • Helena Breczko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zabrze do spraw Osób Niepełnosprawnych - „Samorządowy Lider Równych Szans”
 • Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - „Lider Równych Szans”
 • Doktor Andrzej Cechnicki - „Lider Równych Szans”
 • Wiesława Borczyk, prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku - „Lider Równych Szans”
 • Kasia Malinowska - Sempruch - „Lider Równych Szans”
 • Spółka Polskie Tatry SA - „Lider Równych Szans”

Dyplomy za szczególną wrażliwość społeczną otrzymały:

Anna Zasada-Chorab, Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi,
Irena Przywarka, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie 

Program Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej

5 września 2011 roku
W zakładce OFIS prezentujemy szczegółowy program OFIS, które odbędzie się w dniach 22 – 25 września 2011 w Zakopanem. Zapraszamy do lektury programu i udziału w OFIS.

Najważniejsze wydarzenia Forum:
Pomoc dzieciom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem - Szkolenia warsztatowe dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych i przedstawicieli instytucji administracji państwowej, samorządowej, radnych samorządowych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji i straży miejskiej, pracowników jednostek pomocy społecznej, ochrony zdrowia, członków GKRPA, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych

Warsztaty dla branży turystycznej - Jak współpracować i obsługiwać osoby z różnymi dysfunkcjami, osoby niepełnosprawne – korzyści z zatrudnienia w firmie, klient z zachowaniami ryzykownymi, zabezpieczenie firmy przed konsekwencjami zachowań ryzykownych klientów

Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej – seminarium i warsztaty dla bibliotekarzy

Program specjalny dla dzieci i młodzieży na temat wolontariatu – Zakopiańskie Centrum Edukacji

Konferencja Główna i Gala

Śląskie Forum Pełnomocników do spraw Osób Niepełnosprawnych

4 kwietnia 2011 roku
Podczas V Śląskiego Forum Pełnomocników do spraw Osób Niepełnosprawnych Małgorzata Domagała, wiceprezes Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przedstawiła założenia organizacyjne i merytoryczne Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej, które we wrześniu odbędzie się w Zakopanem. W spotkaniu uczestniczył poseł Marek Plura, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych i członek Komitetu Honorowego Organizacji Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej. Obecni byli też przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, PFRON, pełnomocnicy prezydentów miast do spraw osób niepełnosprawnych oraz władze miasta Zabrze – gospodarza spotkania.

Dziękujemy bardzo za zaproszenie i możliwość dyskusji o Forum - ważnym wydarzeniu, które zgromadzi około 1000 osób i dotyczyć będzie różnych aspektów integracji społecznej. 

Prezydium KDS ds. Równego Traktowania

30 stycznia 2011 roku
Przedstawicielka Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, Małgorzata Domagała, została wybrana do Prezydium Komisji Dialogu Społecznego do spraw Równego Traktowania, która działa przy Gabinecie Prezydenta M. St. Warszawy. Nasza Fundacja jest członkiem-założycielem tej Komisji.

Spotkanie organizacyjne Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej

15 marca 2011 roku
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie na temat organizacji Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej. Inicjatorami spotkania byli: Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania oraz Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM.

W spotkaniu udział wzięli:
Marek Plura – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych,
Jan Lach – Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych,
Bogusław Trzeciak – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE,
Kamil Bobek – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego,
Wojciech Soczewica – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Krzysztof Włodarczyk – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Anna Grzecznowska – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Katarzyna Dwórznik – Krajowa Izba Gospodarcza,
Edyta Świątczak-Gurzęda – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
Alicja Szarek-Pazdur – Urząd Miasta Zakopane,
Jakub Sikorski – Urząd Miasta Zakopane,
Barbara Szymborska – Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania,
Anna Solarska – Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania,
Małgorzata Domagała – Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM.

Wszyscy obecni potwierdzili celowość zorganizowania Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej. Poseł Marek Plura wskazał, że sprawdza się pomysł na stabilne działania na poziomie lokalnym. Innowatorzy, którzy chcą kształtować rzeczywistość w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, podczas Forum będą mieli okazję do spotkań warsztatowych, wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk. Forum może również realnie wspierać koncepcje, które dotychczas powstają w sposób laboratoryjny. Ponadto, może być okazją do upowszechniania zdrowej filantropii i promocji lokalnej współpracy międzysektorowej, która jest konieczna m.in. do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z kolei Jan Lach zauważył, że brakuje takiego Forum w sprawach społecznych. Potrzebna jest dyskusja o systemie, który już funkcjonuje oraz nad jego doskonaleniem. Dla zapewnienia sukcesu Forum konieczne jest zapewnienie mu wysokiej rangi. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych jest gotowe do udziału w takim przedsięwzięciu. Krzysztof Włodarczyk wyraził przekonanie, że PFRON może podzielić się z samorządami wiedzą dotyczącą realizacji programów, które prowadzi oraz na temat zasad tworzenia programów. Taka wiedza na pewno przyda się samorządom. Nadal skuteczność działań na rzecz osób niepełnosprawnych ograniczają obszary niezagospodarowane, o których warto mówić z samorządami. Forum może być również okazją do dyskusji na temat „Osoby niepełnosprawne a pomoc społeczna” i wypracowania rekomendacji.

Podczas długiej wymiany poglądów z wypowiedzi przedstawicieli samorządów wyłonił się inny obraz sytuacji niż z perspektywy urzędów centralnych. To jest kolejny argument potwierdzający celowość organizacji Forum, które będzie miejscem dyskusji przedstawicieli różnych środowisk. Forum odbędzie się we wrześniu 2011 roku w Zakopanem.

Druga edycja projektu Trzy sektory – razem można więcej

10 stycznia 2011 roku
Zarząd Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM podjął decyzję o realizacji w 2011r. drugiej edycji projektu „Trzy sektory – razem można więcej”. Zwracamy się z prośbą o przesyłanie na nasz adres (biuro@polprom.org.pl) informacji o
- przedsiębiorcach, którzy wspierają działania społeczne,
- organizacjach pozarządowych, które realizują swoje działania wspólnie z administracją i biznesem
- ludziach sektora publicznego, którzy widzą miejsce dla siebie również w trzecim sektorze. Szukamy przykładów dobrych praktyk. Osoby, które w lokalnym środowisku robią szczególnie dużo dla tworzenia równych szans chcemy nagrodzić tytułem „Lidera Równych Szans”. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Zakopiańskie święto równych szans

15 października 2010 roku
Podczas zakopiańskiego święta równych szans Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM współorganizowała warsztaty „Klient i pracownik ze specjalnymi potrzebami” dla przedstawicieli instytucji administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorców oraz sektora organizacji pozarządowych. Włączyliśmy się również w przygotowanie konferencji „Zapobieganie marginalizacji społecznej w środowisku lokalnym” adresowanej do przedstawicieli instytucji administracji państwowej i samorządowej, pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji i straży miejskiej oraz sektora organizacji pozarządowych. Podczas dwóch dni dyskusji o budowaniu środowiska przyjaznego dla wszystkich, przeciwdziałania wykluczeniu i dostępności usług przedstawiono opinie uznanych ekspertów, wymieniono informacje o dobrych praktykach i wskazano problemy, które jeszcze czekają na rozwiązanie. Wydarzeniem towarzyszącym spotkaniom merytorycznym byłą wystawa malarskich prac dzieci.

Podczas uroczystej gali, która była podsumowaniem tych wydarzeń, Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM – jako współorganizator wydarzenia – podjęła się roli przygotowania programu artystycznego. Ponad 200 osób z całego kraju wysłuchało recitalu artystów Teatru Witkacego w Zakopanem – Doroty Ficoń i Jerzego Chruścińskiego oraz kapeli góralskiej Macieja Gąsienicy.

Liderzy Równych Szans 2010

10 października 2010 roku
Podczas uroczystej gali zakopiańskiego święta równych szans Marek Domagała, prezes Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, wręczył siedem dyplomów potwierdzających przyznanie tytułu „Lider Równych Szans”.

Otrzymali je:
Tatrzańska Izba Gospodarcza
Pani Edyta Świątczak-Gurzęda
Pani Alicja Szarek-Pazdur
Pan Jakub Sikorski
Pan Piotr Komraus
Pan Jacek Matusiewicz
Pan Sebastian Paszek

Tegorocznych laureatów, którzy swoją działalnością na rzecz równych szans przekraczają granice sektorów, prezentujemy w zakładce nasze projekty. W tym roku szukaliśmy najlepszych przykładów współpracy międzysektorowej na Śląsku i w Małopolsce. W przyszłym roku planujemy rozszerzenie obszaru realizacji projektu „Trzy sektory – razem można więcej”.

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości

1 października 2010 roku
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że wniosek dotyczący projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” złożony przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach konkursu PO KL 6.2 został zakwalifikowany do dofinansowania. W trakcie realizacji projektu 35 osób w wieku 45+ z terenu województwa mazowieckiego otrzyma dotację w wysokości do 40 tys. złotych na uruchomienie własnej firmy, wsparcie szkoleniowe i doradcze. Szczegółowe informacje o tym projekcie, zasadach rekrutacji i wydarzeniach będą zamieszczane również na naszej stronie po podpisaniu umowy o dofinansowaniu.

Zakopiańskie święto równych szans wydarzeniem Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

30 września 2010 roku
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM współorganizuje z Urzędem Miasta Zakopane oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa Zakopiańskie święto równych szans, które zostało włączone do polskich obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Logo Europejskiego Roku… z całą pewnością podniesie rangę tego spotkania. Organizatorzy spodziewają się, że w spotkaniach weźmie udział ponad 300 osób. W programie są warsztaty, konferencja, wystawy i uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone m.in. dyplomy zdobywcom tytułu „Lider Równych Szans”.

Nakładki na karty wyborcze w Zakopanem

30 czerwca 2010 roku
Nakładki do głosowania dla osób niewidomych i słabo widzących pojawią się w drugiej turze wyborów we wszystkich warszawskich lokalach wyborczych. Ich produkcję zleciły władze miasta. Będą praktyczniejsze niż te, które wykorzystywano ostatnio. Zostaną przygotowane w formie okładki, które będzie z dwóch stron (z boku o od dołu) przytrzymywać kartę do głosowania i uniemożliwi jej przesuwanie. W pierwszej turze wyborów nakładki pojawiły się również w lokalach wyborczych w Zakopanem.

Różnorodna Warszawa

7 września 2010 roku
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POPLPROM zgłosiła swojego przedstawiciela do prac zespołu przygotowującego program pilotażowy „Warszawa Różnorodna”. Dostrzegamy potrzebę opracowania takiego programu i jego wdrożenia. Do różnorodności stałych mieszkańców miasta dochodzi liczna grupa przyjezdnych. Ambasady, korporacje i organizacje międzynarodowe zatrudniają pracowników z różnych krajów. Coraz więcej jest turystów, a w związku z EURO 2012 oczekuje się szczególnie wielu gości. Różnią się oni ze względu na płeć, wiek, stopień sprawności, religię, wyznanie, pochodzenie etniczne i orientację seksualną. Ta różnorodność powinna budować miasto, a nie powodować poczucie wyobcowania i brak akceptacji. Dlatego działania świadomościowe w tym zakresie są tak ważne. Fundacja POLPROM będzie wspierać tworzenie programu na każdym etapie prac i wniesie zapewne istotny wkład szczególnie w działania, które będą eliminować dyskryminację ze względu na wiek i niepełnosprawność. 

Nakładki na karty wyborcze

5 czerwca 2010 roku
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przedstawiła Karolinie Malczyk – Rokicińskiej, Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do spraw Równego Traktowania możliwość wykorzystania podczas wyborów Prezydenta RP nakładek na karty do głosowania, które umożliwią osobom niewidomym i słabo widzącym samodzielne oddanie głosu. Inicjatorem wykorzystania takich nakładek podczas najbliższych wyborów jest krakowska Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, która przygotowała około stu szablonów i chce je udostępnić osobom niewidomym. Pomysł wykorzystania tego rozwiązania w Warszawie został błyskawicznie zaakceptowany. Podczas pierwszej tury wyborów warszawscy niewidomi będą mieli do dyspozycji kilkadziesiąt nakładek.

Trzy sektory – razem można więcej

10 maja 2010 roku
Zarząd Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM podjął decyzję o realizacji projektu „Trzy sektory – razem można więcej”. Głównym celem działań jest promocja współpracy międzysektorowej.
Idea partnerstwa trójsektorowego nie jest w Polsce popularna. Nasze doświadczenia opieramy przede wszystkim na dotychczasowej współpracy z samorządami i przedstawicielami biznesu. Lokalnie działające podmioty żyją najczęściej w swoich oddzielnych światach. Współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi sprowadza się do zlecania zadań. Zidentyfikowanie barier – finansowych, organizacyjnych, technicznych – jest dla wszystkich podmiotów usprawiedliwieniem niepodejmowania działań, a nie motywacją do szukania pomocy w innych sektorach. Zauważyliśmy jednak, że tam, gdzie pomysłów na współpracę jest więcej, poprzeczka określająca bariery, jest ustawiona dużo wyżej. Jesteśmy przekonani, że środowiska lokalne potrzebują informacji o szansach wynikających ze współpracy sektorów, uwarunkowaniach prawnych, istniejących zagrożeniach i dobrych praktykach. Istotnym elementem motywującym do współpracy z nami w 2010r. będzie promocja najlepszych efektów współpracy sektorów. Wierzymy, ze wprowadzenie nagrody dla „Liderów Równych Szans” będzie motywowało kolejne podmioty do wypracowania własnych rezultatów w następnych okresach.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania

16 marca 2010 roku
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM znalazła się w gronie założycieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania, która powstała przy Gabinecie Prezydenta M. St. Warszawy.
Główne cele działania Komisji to:

 • Reprezentowanie organizacji względem władz miasta i innych urzędów państwowych w sprawach dotyczących wspólnych inicjatyw i działań na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji
 • Inicjowanie działań i występowanie do władz miasta w sprawach dotyczących obszaru działań Komisji
 • Monitorowanie realizacji działań miasta w obszarze równego traktowania
 • Opiniowanie i współtworzenie dokumentów wydawanych przez władze miasta w obszarze działań Komisji
 • Działania na rzecz wzmocnienia udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań miasta na rzecz niedyskryminacji
 • Dzielenie się własnymi doświadczeniami poszczególnych organizacji
 • Wzajemna współpraca i wsparcie

O nas w „Gazecie Wyborczej”

22 grudnia 2009 roku
W dodatku „Gazety Wyborczej’ dotyczącym problemów osób niepełnosprawnych ukazało się przesłanie Marka Domagały, prezesa Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM poświęcone państwu, które jest przyjazne dla wszystkich. Czytamy w nim m.in. nowoczesne społeczeństwo to takie, które każdej osobie daje prawo wyboru. W praktyce oznacza to, że we wszystkim, co robimy, musimy uwzględniać różnorodność. Nie każdy jest silny, zdrowy, wysoki, swobodnie się porusza, dobrze widzi i słyszy. Mimo to, każdy ma prawo w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, mieć dostęp do szkoleń, usług transportowych, służby zdrowia, sportu, turystyki i wydarzeń kulturalnych.

Pełna świadomość różnorodności jest podstawowym warunkiem budowania świata przyjaznego dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci, sprawności. Taki świat nie zna problemu wykluczenia.

Życzymy by w 2010 roku – Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym – każdy mógł poczuć się potrzebny.

Dostępność wyborów

15 czerwca 2009 roku
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM udzieliła poparcia inicjatywom obywatelskim podejmowanym na rzecz zwiększenia dostępności wyborów dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych

5 – 6 marca 2009 roku

Uczestniczyliśmy w 1. Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych zorganizowanym przez Wrocławskie Centrum Wspierania SEKTOR 3. Konwent był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem branżowym osób pracujących w inkubatorach. W dwudniowym spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób z 23 miast Polski. W trakcie prac Konwentu, w tym w czasie warsztatów zorganizowanych w grupach tematycznych, zbadano sytuację polskich inkubatorów i wypracowano modelowe rozwiązania w zakresie zakładania i prowadzenia inkubatorów. Celem warsztatów podczas Konwentu było także skonstruowanie uniwersalnego modelu zakładania i prowadzenia „idealnego” inkubatora.

Dziękujemy za pożytecznie spędzony czas

List do Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Starszych

3 lutego 2009roku
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLRPOM skierowała do senatora Mieczysława Augustyna, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Starszych, pisma dotyczące zidentyfikowanych przykładów dyskryminacji osób starszych oraz proponowanych zmian prawnych w zakresie warunków życia tej grupy obywateli.
Nasze propozycje tematów prac Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Starszych:

1)Wprowadzenie do rozwiązań prawnych zagadnień związanych ze szczególnymi potrzebami osób starszych
Potrzeby osób starszych zbliżone są do potrzeb osób niepełnosprawnych (ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności). Znane są wyniki badań na temat m.in. ograniczenia wraz z wiekiem zdolności poruszania się, pogorszenia wzroku i słuchu. Dlatego wydaje się celowe, by na tym etapie prac legislacyjnych dotyczących praw osób niepełnosprawnych (przygotowywany projekt Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością oraz ratyfikacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych) zapewnić zapisy gwarantujące prawa również tym osobom, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, ale ich sprawność jest bardzo ograniczona.

2)Wypracowanie rozwiązań, które umożliwią świadczenie usług asystenckich osobom starszym na wzór usług dla osób z niepełnosprawnością
W związku ze spodziewanym pogorszeniem sytuacji na rynku pracy istnieje szansa na popularyzację wśród osób tracących zatrudnienie zawodu asystenta osoby starszej. W świadomości społecznej usługi takie mają wiele wspólnego z usługami pielęgniarskimi i wymagają odpowiednich kwalifikacji, siły fizycznej, pełnej dyspozycyjności, pracy zmianowej itp. Doświadczenia wynikające m.in. z testowania modelu asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach PIW EQUAL wskazują, że osoby o niskich kwalifikacjach, po odbyciu szkolenia, mogą wykonywać takie usługi i ułatwiać osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu codziennym. Ze względu na rosnącą liczbę osób starszych można przypuszczać, że popyt na usługi asystenta osoby starszej będzie się zwiększał. Działania mające na celu stworzenie warunków prawnych i organizacyjnych (wypracowanie modelu usług asystenckich i jego upowszechnienie) mogą umożliwić przeszkolenie – np. w ramach projektów PO KL – licznej grupy osób zainteresowanych podjęciem takiej pracy. Przyczyni się do rozwiązania pewnych problemów ludzi starszych oraz zmniejszy liczbę osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych.

3)Inicjowanie działań upowszechniających wiedzę o szczególnych potrzebach osób starszych
Tematy dotyczące osób starszych są stosunkowo nowe w dyskusji społecznej i nie znajdują jeszcze odzwierciedlenia np. w standardach świadczonych usług. Przykładem mogą być oferty hotelowe. Można w nich znaleźć informację o dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości przyjazdu ze zwierzętami i o udogodnieniach dla osób podróżujących z dziećmi. Nie ma natomiast nawyku uwzględniania szczególnych potrzeb osób starszych. Wynika to przede wszystkim z braku znajomości tych potrzeb i ze stereotypów dotyczących osób starszych. 

4)Promowanie współpracy międzypokoleniowej
Istnieje duże niebezpieczeństwo związane z podziałem społeczeństwa ze względu na wiek. Zarówno w informacjach prasowych jak i w polityce firm, dyskusjach publicznych oraz w oficjalnych wypowiedziach można odnaleźć tendencję do podziału „my - młodzi, oni – starzy”. Widać to np. w dyskusji o polityce zatrudnieniowej oraz o systemie emerytalnym. Zaletom pracowników młodych przeciwstawia się wady starszych i odwrotnie. Powołując się ponownie na doświadczenia PIW EQUAL można udowodnić, że żadna z tych grup nie jest lepsza ani gorsza – każda jest inna i na wykorzystaniu tej różnorodności może polegać polityka rozwoju firmy. Ważny jest również argument, że środowiska osób młodych i starszych nie są rozdzielone murem. Każda osoba młoda trafi za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat do tej drugiej grupy i wszelkie zmiany polityki państwa czy obowiązujących przepisów, podejmowane z myślą o osobach starszych, będą dostępne za jakiś czas również dla tych, którzy dzisiaj są młodzi. Istotnym działaniem, które może ograniczyć wzajemną nieufność jest współpraca międzypokoleniowa.

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

30 stycznia 2009 roku
Fundacja odpowiedziała na zaproszenie Departamentu Promocji i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące przedstawienia propozycji działań w ramach polskich obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Przygotowała swoje propozycje, a jej przedstawiciel brał udział w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Ogólnopolska Kampania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie “Zarażam Radością”

19 września 2008 roku
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zaprosiło nas na uroczystość związaną ze startem kampanii „Zarażam Radością”. W poprzednim okresie w dyskusji społecznej bardzo mało miejsca poświęcano osobom niepełnosprawnym. Doprowadziło to ukształtowania się i silnego utrwalenia wielu stereotypów, które nie tylko nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji tych osób, ale również utrudniają skuteczne podejmowanie kolejnych działań. Okazuje się, że duża część polskiego społeczeństwa nie widzi różnicy między upośledzeniem umysłowym, a chorobą psychiczną. Stan polegający na uszkodzeniu mózgu nie wyklucza aktywności zawodowej. Istnieje cały szereg stanowisk pracy, które mogą być dostępne dla osób z upośledzeniem umysłowym, poda warunkiem, że pracodawca i współpracownicy będą mieli wiedzę na temat możliwości takiego pracownika. Promocji wizerunku tej grupy i przełamywaniu krzywdzących stereotypów służy rozpoczynana kampania.

Konferencja SHARE

17 września 2008 roku
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zorganizowano konferencję poświęconą prezentacji wstępnych wyników badania SHARE. Po raz pierwszy badania te objęły Polskę. W większości prezentowanych statystyk dotyczących aktywności zawodowej osób 50+ wskaźniki dot. Polski należą do najniższych. O ile w innych badaniach i analizach naukowcy i politycy wskazują na różne przyczyny takiego zjawiska, w tym m.in. brak zainteresowania ze strony pracodawców zatrudnianiem tej grupy osób, to wg wyników badania SHARE (opierających się na odpowiedziach samych 50-ciolatków) ok. 60% z nas marzy o tym, by zakończyć pracę tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Oznacza to, że tworząc kolejne instrumenty aktywizacji zawodowej osób starszych trzeba mieć na względzie nie tylko obiektywne czynniki, ale również potrzebę zmiany marzeń tej grupy społecznej. A to już bardzo trudne wyzwanie.

Konferencja „Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

13-14 maja 2008 roku
Uczestniczyliśmy w dwudniowej międzynarodowej konferencji „Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, która zorganizowana została przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy. Patronat nad tym spotkaniem objął Marszałek Sejmu RP. Konferencja była częścią projektu uzupełniającego „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie”. Na Konferencji prezentowano m.in. referaty na temat warunków prowadzenia edukacji ustawicznej w Polsce oraz znaczenia PIW EQUAL dla wspierania kształcenia przez całe życie. Drugi dzień spotkania poświęcony był na prezentacje projektów PIW EQUAL, które proponują innowacyjne rozwiązania w zakresie:

 • kształcenia osób w wieku powyżej 45 lat,
 • kształcenia osób niepełnosprawnych,
 • godzenia życia zawodowego z karierą i nauką,
 • wykorzystania e-learningu.

Dużo czasu przewidziano na dyskusję i wymianę doświadczeń. Głos zabierali przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Irlandii którzy dzielili się doświadczeniami ze swoich krajów. Konferencja stała się doskonałą okazją do poznania ciekawych rozwiązań, które mogą być przydatne podczas planowania zajęć edukacyjnych z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz podczas przygotowywania projektów zgłaszanych w ramach konkursów PO KL.

Spotkanie szkoleniowe
z cyklu „Polityka społeczna i praca socjalna – jak to jest zrobione?”: „Aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem  – jak to jest zrobione?” Katowice, 09.02.2017r.

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości
na targach

„Aktywni 50+”

W dniach 17-18 marca 2012 roku w Poznaniu odbędzie się trzecia edycja targów „Aktywni 50+”. Miło nam poinformować, że Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości (prowadzony w ramach projektu PO KL przez Fundację POLPROM w partnerstwie z Fundacją „Fundusz Współpracy”) został zaproszony do prezentacji swoich osiągnięć podczas tego wydarzenia. Na naszym stoisku będziemy promować sposób wsparcia edukacyjnego osób dojrzałych, który jest wdrażany w ramach projektu. Przedstawimy również efekty aktywizacji zawodowej poprzez przedsiębiorczość.
Targi „Aktywni 50+” organizowane są przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań i Międzynarodowe Targi Poznańskie a współorganizowane przez Centrum Inicjatyw Senioralnych i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W programie przewidziano również porady, warsztaty, wydarzenia sportowe, badania i dużo niespodzianek. Impreza ma charakter otwarty.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i udziału w imprezach promujących aktywność osób dojrzałych. 

V Śląskie Forum Pełnomocników
do spraw Osób Niepełnosprawnych

[O Fundacji] [Wydarzenia] [Nasze projekty] [Szkolenia] [Sponsoring] [Cele statutowe] [Kontakt] [Lider aktywizacji] [Rekomendacje] [SCK] [Inkubator] [OWP] [MODEL]