Lider Aktywizacji 2017

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM

ogłasza

ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy 

„Lider aktywizacji osób młodych”

Edycja 2017

Do ubiegania się o tytuł „Lider aktywizacji osób młodych” zapraszamy publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia. Nagrodzimy najlepsze praktyki, które zwiększają skuteczność aktywizacji osób młodych.

Jeżeli w działalności instytucji, które Państwo reprezentują, jest miejsce na niestandardowe, oryginalne rozwiązania problemów osób młodych na rynku pracy, to zapraszamy do przedstawienia swoich doświadczeń. Z największą przyjemnością będziemy upowszechniać takie działania i promować Państwa praktyki. 

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 11 września 2017 roku o godz. 16.00 (liczy się termin, w którym Karta Zgłoszenia wpłynie do Organizatora konkursu).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Nagrody „Lider Aktywizacji Osób Młodych” oraz z Kartą Zgłoszenia Dobrej Praktyki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!