Lider Aktywizacji Osób Młodych

Lider Aktywizacji Osób Młodych to projekt realizowany przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM cyklicznie od 2017 roku i finansowany ze środków własnych. 

Celem konkursu jest promowanie niestandardowych, oryginalnych rozwiązań wspierających aktywizację osób młodych, które są realizowane przez instytucje rynku pracy.

Nasze wieloletnie doświadczenia ze współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia oraz agencjami zatrudnienia wskazują, że działania niestandardowe, wykraczające poza obowiązki ustawowe, nie były do tej pory premiowane. Natomiast rozliczanie ze wskaźników ilościowych nie sprawia, że z zapałem podejmowane są kolejne inicjatywy. Uważamy, że warto upowszechniać dobre praktyki i pokazywać, że można działać w sposób ciekawy, skuteczny i przyjazny dla osób młodych. Dlatego zapraszamy do zgłaszania takich praktyk, a my dołożymy starań, aby dowiedzieli się o nich inni  – w kraju, a nawet za granicą.