FUNDACJA PROMOCJI
INICJATYW SPOŁECZNYCH
POLPROM

Zmieniamy rynek pracy

  • Tworzymy innowacyjne narzędzia i metody
  • Upowszechniamy dobre praktyki
  • Prowadzimy działania rzecznicze
AKTUALNOŚCI

Wyniki konkursu „Lider aktywizacji osób młodych 2021”

Przedstawiamy Państwu listę laureatów „na piątkę”. Taką wysoką ocenę wystawiliśmy dlatego, że zakończyliśmy ocenę dobrych praktyk zgłoszonych w piątej edycji konkursu „Lider Aktywizacji Osób Młodych"...

Zapraszamy do V edycji konkursu „Lider aktywizacji osób młodych”!

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłasza piątą edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych”...

Deklaracja dostępności

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego...

„Umiejętności społeczne pokolenia lockdownu” – zapraszamy na szkolenia

W zakładce „Szkolenia” zamieściliśmy ofertę organizacji zajęć online na temat rozwijania kompetencji społecznych skierowanych do nauczycieli, doradców, pedagogów i innych osób pracujących z młodzieżą...

Zobacz inne strony o rynku pracy dla młodzieży i osób dojrzałych

Nasze działania

#karierawdobieCOVID-19

Następstwem pandemii koronawirusa są duże zmiany na rynku pracy. W ramach projektu #karierawdobieCOVID-19 będziemy wspierać młodzież kończącą naukę we współpracujących z nami śląskich szkołach.

Poznaj Fundację POLPROM

Skoro dotarli Państwo do tego tekstu, to znaczy, że marka Fundacji POLPROM nie jest dla Państwa całk...

Konferencje o rynku pracy

Już parę lat temu zauważyliśmy, że do urzędów pracy trafia duża część funduszy przeznaczonych na wsp...

Kickstart

Projekt „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”, który realizujemy od września 2019 roku, ma na c...