Realizacja pomysłów na biznes osób 45+

Wniosek dotyczący projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” złożony przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach konkursu PO KL 6.2 został zakwalifikowany do dofinansowania. Zaplanowano, że w latach 2011-2012 w ramach realizacji projektu 35 osób w wieku 45+ z terenu województwa mazowieckiego otrzyma dotację w wysokości do 40 tys. złotych na uruchomienie własnej firmy, wsparcie szkoleniowe i doradcze.

Zadania Fundacji POLPROM to m.in. prowadzenia Inkubatora oraz promocja jego oferty i rezultatów projektu.

Na sukces nigdy nie jest za późno! – to hasło projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. W ramach projektu województwie mazowieckim powstało 36 nowych firm.

W ramach projektu powstały m. in. galeria sztuki połączona z kawiarnią, klubokawiarnia-pracownia, agencja artystyczna, restauracja libańska, gabinet kosmetyczny i firma public relations oraz oferująca projektowanie i wykonawstwo kamiennej mozaiki. Utworzono również gospodarstwo agroturystyczne, zakład produkujący designerskie zabawki z drewna (np. domki dla lalek) oraz ognisko muzyczne. Dojrzali przedsiębiorcy świadczą usługi w zakresie dietetyki, projektowania, fotografii, wywozu nieczystości oraz stolarskie. W nowych firmach będzie można również uzyskać poradę w zakresie dietetyki albo zorganizować wesele. Wbrew stereotypom dotyczącym osób dojrzałych, jedna z nowych firm będzie oferowała w Internecie platformę ekspercką, a inna zajmie się organizacją szkoleń i doradztwa personalnego.

O każdej z nich właściciele mówią z dużym zaangażowaniem, a że nie jest to tylko zapał, potwierdziła ocena biznesplanów. Wsparcie, które uczestnikom zapewnił Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości, okazało się niezwykle skuteczne. Do projektu przyjęto 50 osób (z grupy ponad 200 chętnych). W większości były to osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne. Wszyscy musieli spełnić warunek „dojrzałości”, który w tym projekcie został określony jako ukończone 45 lat. Realizacja wielu innych projektów współfinansowanych ze środków europejskich wykazała, że aktywizacja tej grupy jest szczególnie trudna. Inkubator dowiódł, że osiągnięcie sukcesu zależy od dostosowania warunków realizacji projektu do potrzeb osób dojrzałych. Inkubator zdał egzamin na piątkę. Wszyscy uczestnicy zrealizowali program półrocznego szkolenia i udziału w sesjach doradczych. Aż 96% z nich złożyło biznesplany spełniające wszystkie warunki stawiane takim dokumentom. Fakt, że dotację na założenie firmy w wysokości do 40 tys. zł otrzymało tylko 36 osób, wynikał z ograniczeń budżetowych również przez cały pierwszy rok ich działalności.

Liczba osób w wieku 45+, które założyły firmy w związku z udziałem w tym projekcie jest większa niż liczba wszystkich osób 45+, które zakończyły udział w ramach wszystkich takich projektów w województwie mazowieckim w latach 2007-2010. Dlatego warto przyjrzeć się modelowi Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości. Warto też bliżej poznać firmy i osoby, które potwierdzają, że „Na sukces nigdy nie jest za późno”.

Projekt był realizowany w okresie: 2011-2012

14 stycznia 2012

Odbyła się uroczystość związana z uruchomieniem działalności przez firmy, które powstały w ramach projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Członkowie zespołu projektowego i pozostali uczestnicy zostali zaproszeni do salonu „Yasumi Epil” oraz „Plate Planners”, które wspólnie wynajęły lokal przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Właścicielki tych firm zauważyły, że kierują ofertę do zbliżonej grupy docelowej. Klientki gabinetu kosmetycznego chcą być nie tylko ładne, ale i zgrabne. W tym pomoże im dodatkowo starannie zaplanowana dieta. Wspólny lokal nie tylko pomoże podtrzymać projektową znajomość, ale również może zwiększyć szansę powodzenia w biznesie. Trzymamy kciuki!

19 stycznia 2012

Projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” był prezentowany podczas Seminarium dla dziennikarzy mediów lokalnych, regionalnych i akademickich, które zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uczestników spotkania powitała Anna Tuz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej MSZ. O planowanych wydarzeniach w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Współpracy Międzypokoleniowej mówili przedstawiciele Komisji Europejskiej i MPiPS. W części dotyczącej prezentacji najciekawszych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości znalazł się w doborowym towarzystwie projektów realizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, uniwersytety trzeciego wieku oraz samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje, które przekazaliśmy dziennikarzom znalazły się licznie w doniesieniach prasowych. Udzieliliśmy również wypowiedzi przedstawicielom redakcji TVP INFO, radia PiN oraz twórcom przygotowywanego dla Komisji Europejskiej filmu dotyczącego aktywności w wieku dojrzałym.

27 lutego 2012 W ostatnim czasie media bardzo często korzystają z naszego zaproszenia do upowszechniania doświadczeń Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości. W prasie lokalnej w całym kraju pojawiło się wiele informacji przygotowanych na podstawie prezentacji, którą przedstawiliśmy na seminarium dla dziennikarzy organizowanym przez MSZ. W specjalnym dodatku Newsweeka poświęconym promowaniu aktywności osób starszych Inkubator był tematem jednego z artykułów. Również „Fakt” przygotował obszerną informację opartą o wypowiedź kierownika projektu i jednego z jego uczestników. O nowo powstałych firmach, które powstały w ramach Inkubatora, coraz częściej można przeczytać w mediach lokalnych i branżowych. Zapraszamy do lektury.

19 marca 2012

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM była gospodarzem stoiska podczas targów „Aktywni 50+” w Poznaniu, na którym prezentowany był projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Dzięki uprzejmości Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania, mogliśmy skorzystać z szansy na upowszechnienie doświadczeń Inkubatora w Wielkopolsce. Wielu targowych gości interesowało się rozwiązaniami, które wykorzystujemy w Inkubatorze i wyrażało zainteresowanie udziałem w takim projekcie.

Program:
1. Edukacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu i mowy.
2. Zasady organizacji kształcenia osób dojrzałych oparte o potrzeby tych osób i zalecenia andragogów.

28 marca 2012

Przedstawicielka naszej Fundacji została zaproszona do udziału w debacie dotyczącej aktywności zawodowej osób 50+, którą zorganizowała Akademia Leona Koźmińskiego w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+”. Eksperci reprezentujący różne podmioty, w tym pracodawców, związki zawodowe, instytucje publiczne, świat nauki i organizacje pozarządowe po raz kolejny potwierdzili, że sposób postrzegania potencjału osób 50+ w bardzo dużym stopniu zależy od miejsca, z którego się dokonuje obserwacji.

12 kwietnia 2012

Klubokawiarnia „Pracownia kobiety dojrzałej” utworzona w ramach projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” gościła dziennikarzy zaproszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do udziału w konferencji prasowej „Praca dla osób 50+ dzięki funduszom europejskim”. Podczas spotkania wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski przedstawił informacje o wsparciu osób 50+ w ramach PO KL.  Po raz kolejny informacja o projekcie pojawiła się w licznych mediach.

27 lipca 2012

Przedstawicielka Fundacji POLPROM była uczestnikiem panelu ekspertów zorganizowanego w ramach projektu „Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”. Spotkanie zorganizował Uniwersytet Łódzki.

21 września 2012 Po raz kolejny mieliśmy okazję zaprezentować Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości i firmy, które powstały w ramach projektu. Tym razem do  Anina zaprosiło nas Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Nasza przedstawicielka wzięła udział w spotkaniu lokalnych liderów aktywności osób 50+.

24-26 września 2012 W Warszawie odbyła się Konwencja międzypokoleniowa organizowana przez MPiPS w ramach ER 2012. Spotkanie z udziałem środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz osób starszych i współpracy międzypokoleniowej otworzył premier Donald Tusk. Konwencji towarzyszyły targi „Aktywni 50+”, które Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizowały na Torwarze. Fundacja POLPROM przygotowała stoisko promujące Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. Tak jak w marcu w Poznaniu, tak i jesienią w Warszawie targi „Aktywni 50+” były doskonałą okazją do upowszechnienia rezultatów projektu. Pytanie najczęściej zadawane przez odwiedzających nasze stoisko dotyczyło możliwości udziału w takim projekcie, jak Inkubator.

28 września 2012

Dostępna jest już publikacja podsumowująca projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”, która zawiera m.in. informacje o modelu Inkubatora, profilu kompetencji samozatrudnionego, który został opracowany w ramach projektu oraz  o firmach utworzonych przez uczestniczki i uczestników projektu. Zapraszamy również do lektury wypowiedzi osób uczestniczących w projekcie na temat przydatności wdrażania takich rozwiązań jak Inkubator. Publikację w wersji elektronicznej można pobrać na dole niniejszej strony.

22 października 2012

Doświadczenia z realizacji projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” były podstawą przygotowania informacji, którą przedstawicielka naszej Fundacji przedstawiła w trakcie konferencji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Rola obywateli w planowaniu wydatkowania środków europejskich – konsultacje w sprawie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”.

16 listopada 2012 W hotelu Lord w Warszawie odbyła się konferencja kończąca projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Spotkanie było współorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Wśród osób, które przyjęły zaproszenie społeczności projektowej, znalazł się Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego. Przedstawiciele władz resortu nie uczestniczą często w wydarzeniach projektowych. Mieliśmy zaszczyt gościć ministra, bo „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” już od kilku miesięcy przedstawiany jest przy rożnych okazjach jako przykład projektu godnego naśladowania. Na sali obecni byli również przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Konferencję rozpoczął recital gwiazd sceny operowej. W Inkubatorze powstała Agencja Artystyczna „Made in Vocal”, której założyciel w tak oryginalny sposób  stworzył niepowtarzalny nastrój konferencji.

Kolejny punkt programu – panel dyskusyjny – służył przedstawieniu szans i barier przedsiębiorczości osób dojrzałych z różnych punktów widzenia. Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, zwróciła uwagę na szczególną sytuację pań, które powinny być aktywizowane. Z kolei Andrzej Stępnikowski, zastępca dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego, omówił szanse dojrzałych przedsiębiorców na przykładzie doświadczeń rzemiosła. O aktywizacji osób 50+ wypowiadał się także Waldemar Zaręba, dyrektor PUP w Garwolinie. Ponadto w panelu wzięli udział przedstawiciele społeczności projektowej – Agnieszka Luck, kierownik projektu, i Olgierd Lewan, uczestnik. Dyskusję, do której aktywnie włączyli się goście konferencji, moderował Daniel Prędkopowicz, przedstawiciel Fundacji Fundusz Współpracy, współtwórca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Maz.

Oficjalną część konferencji zakończyła uroczystość przedstawienia wszystkich firm, które powstały w ramach projektu. Jacek Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy, oraz Marek Domagała, prezes Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, przekazali obecnym uczestniczkom i uczestnikom projektu podziękowania i życzenia wielu sukcesów.

26 listopada 2012

Przedstawicielka naszej Fundacji uczestniczyła w spotkaniu ze studentami Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach zajęć z planowania kariery omówiła doświadczenia dotyczące z reorientacji zawodowej osób w wieku 50+.

10 grudnia 2012

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości jako dobra praktyka wspierania osób w wieku 50+ był prezentowany podczas konferencji regionalnej projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ – Solidarność pokoleń 50+”, którą zorganizowało Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

31 grudnia 2012

Projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2012” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS” organizowanego po raz szósty przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jako współrealizatorzy projektu jesteśmy dumni z tego wyróżnienia.  Sukces projektu jest sukcesem naszego partnerstwa – i w tym miejscu szczególne podziękowania należą się liderowi Fundacji „Fundusz Współpracy”– oraz sukcesem wszystkich uczestników i uczestniczek. Ich ogromne osobiste zaangażowanie umożliwiło nam przekroczenie wielu wskaźników. Wszystkie firmy utworzone w ramach projektu zostały utrzymane przez 12 miesięcy działalności. Prestiżowy tytuł  przyznano nam w chwili, gdy realizacja projektu dobiega końca. Będzie nas motywował do pracy przy kolejnych projektach.

25 stycznia 2013 W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyła się uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów laureatom tegorocznej edycji konkursu „Dobre praktyki EFS”. Jedną z tych nagród odebrali przedstawiciele Fundacji „Fundusz Współpracy” i Fundacji POLPROM za realizację projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. Był to jedyny projekt w gronie projektów uhonorowanych w tym roku tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”, który w całości kierowany był do osób w wieku 50+. Był to również jedyny projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego.  Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu

Publikacja podsumowująca projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”

Publikacja zawiera m.in. informacje o modelu Inkubatora, profilu kompetencji samozatrudnionego, który został opracowany w ramach projektu, o firmach utworzonych przez uczestniczki i uczestników projektu, a także wypowiedzi osób uczestniczących w projekcie na temat przydatności wdrażania takich rozwiązań jak Inkubator.