Aktywizacja osób młodych oddalonych od rynku pracy – konferencja w Warszawie

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zorganizowała konferencję „Aktywizacja osób młodych oddalonych od rynku pracy – dobre praktyki i rekomendacje”, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2017 roku w Warszawie w siedzibie Business Centre Club. Wzięło w niej udział ponad 100 osób reprezentujących instytucje rynku pracy z całego kraju. Konferencja połączona była z galą konkursu na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2017”.

Konferencja zorganizowana była przy udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.