Udana podróż z „Mapą rynku pracy”

W ramach projektu „Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi  sojusznikami” przygotowaliśmy „Mapę rynku pracy”, z którą wszystkim młodym ludziom łatwiej i przyjemniej będzie wyruszyć na wyprawę do zatrudnienia.

Opracowaliśmy kompleksowy model umożliwiający wdrożenie tego rozwiązania w całym kraju. Rezultaty naszych działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji” opisujemy w zakładce Projekty – zakończone.