Informacje dla ludzi dojrzałych, którzy chcą być aktywni zawodowo

Vademecum rynku pracy to część innowacji „Kurs na utrzymanie aktywności zawodowej”, którą przetestowaliśmy w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji” wdrażanego przez Stowarzyszenie Wiosna w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Vademecum kierujemy do osób dojrzałych. To zbiór informacji przedstawionych na stronie internetowej przyjaznej osobom w wieku 55+. Ponadto, wybrane informacje zawarte są także w wersji drukowanej Vademecum. Dzięki Vademecum osoby dojrzałe otrzymują nową możliwość znalezienia swojego miejsca na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Poznają m.in. ofertę organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Zapoznają się z warunkami zakładania i prowadzenia własnej firmy. Vademecum to także przegląd dostępnych programów i instrumentów rynku pracy kierowanych do osób dojrzałych oraz opisy dobrych praktyk.

Osiągnięcie wieku emerytalnego dla wielu osób oznacza dokonanie wyboru między dalszym zatrudnieniem u dotychczasowego pracodawcy a zakończeniem aktywności zawodowej. Tymczasem prawdziwy wybór polega na otwarciu nowego rozdziału w karierze zawodowej i poszukaniu zajęcia, które będzie zgodne z potrzebami i marzeniami każdej osoby. Współczesny rynek pracy jest bardzo różnorodny. Zdobywanie informacji i poruszanie się po nim wymaga sporej wiedzy. Prawdopodobnie jest ona dostępna na setkach różnych portali i stron internetowych. Trudno do niej dotrzeć osobie, która szuka nie tylko konkretnej informacji, ale przede wszystkim podpowiedzi i praktycznych wskazówek. Dlatego właśnie powstało Vademecum, które jest odpowiedzią na te potrzeby.

Projekt był realizowany w okresie: 16.07.2018 – 15.01.2019

Vademecum rynku pracy – ebook

Vademecum rynku pracy – okładka do wydruku

Vademecum rynku pracy – treść do wydruku

Poradnik doradcy ds. utrzymania aktywności zawodowej

Raport z testowania i weryfikacji

Miniprzewodnik po innowacji