Konferencja „Innowacje wspierające przejście z systemu edukacji na rynek pracy”

26 października 2018 r. w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club odbędzie się druga konferencja promująca Fundusze Europejskie, współfinansowana ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W tym roku organizujemy ją pod hasłem „Innowacje wspierające przejście z systemu edukacji na rynek pracy”.  Patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Business Centre Club.

Będzie to okazja do dyskusji o wyzwaniach związanych z aktywizacją osób młodych oraz wypracowania wniosków i wyznaczenia obszarów możliwej współpracy instytucji rynku pracy z całej Polski.

Spotkanie będzie miało charakter roboczy. Prelegentami będą głównie realizatorzy innowacji społecznych i niestandardowych praktyk.

Konferencję poprzedzi uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2018” organizowanym po raz drugi przez Fundację POPLROM. 

Ramowy plan wydarzenia:

  1. Wprowadzenie – sytuacja osób młodych na rynku pracy i wyzwania związane z udzielanym im wsparciem.
  2. Mini-wykłady na temat innowacji społecznych oraz oczekiwań pracodawców dotyczących wiedzy i umiejętności zatrudnianych osób.
  3. Prezentacje innowacji i niestandardowych działań.
  4. Panel dyskusyjny na temat wdrażania, promocji i upowszechniania najlepszych rozwiązań.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli instytucji rynku pracy, szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych oraz pracodawców.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji oraz jej program można pobrać poniżej.