Konkurs „Lider aktywizacji osób młodych” został zorganizowany po raz drugi. Zaproszenie do udziału skierowaliśmy do wszystkich publicznych instytucji rynku pracy. Staraliśmy się dotrzeć również do jak największej grupy agencji zatrudnienia.

Zgodnie z regulaminem konkursu Rada Nagrody przyznała nagrody główne i wyróżnienia. Skorzystała także z prawa do przyznania nagród specjalnych.

W piątek, 26 października 2018 roku podziękowaliśmy wszystkim laureatom za podejmowanie działań, które ułatwiają młodym osobom przejście z systemu edukacji do zatrudnienia. Praktyki, które zostały zgłoszone do oceny, były różnorodne pod względem tematu, skali, sposobu działania, ale wszystkie coś łączyło… to coś, to ogromne zaangażowanie realizatorów i przekonanie, że oferta kierowana do osób młodych wymaga podjęcia specjalnych działań – takich, jakich oczekuje pokolenie Y.

Nagrody zostały ufundowane w całości przez Zarząd Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM.

Kolejna edycja konkursu już za rok. Zapraszamy!

Konferencja „Innowacje wspierające przejście z systemu edukacji na rynek pracy” to wydarzenie promujące Fundusze Europejskie, które zostało zorganizowane przy częściowym udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Konferencja została objęta honorowym patronatem pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz patronatem Business Centre Club. Wzięło w niej udział około 100 osób z całej Polski. Już drugi raz spotkaliśmy się w gronie instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych podejmujących niestandardowe działania wspierające osoby młode w podejmowaniu pierwszych decyzji zawodowych.

Pani Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiła informację o sytuacji osób młodych na rynku pracy i wyzwaniach związanych z udzielanym im wsparciem. Następnie Pani Dominika Tadla, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju omówiła różne możliwości finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działań innowacyjnych.

Dobre praktyki wdrażane przez instytucje rynku pracy zaprezentowali przedstawiciele kilku nagrodzonych urzędów. Opisy najciekawszych z nich zamieścimy również na naszej stronie.