Zakończyliśmy testowanie innowacji społecznej „Kurs na utrzymanie aktywności zawodowej” realizowanej w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji”. Przygotowaliśmy rozwiązanie, na które składają się: publikacja oraz strona internetowa pt. Vademecum rynku pracy, Poradnik doradcy ds. utrzymania aktywności zawodowej oraz Program szkolenia doradców ds. utrzymania aktywności zawodowej, wg. którego przeszkoliliśmy grupę pierwszych 10 doradców. Jesteśmy gotowi do upowszechnienia ostatecznej wersji rozwiązania.

Osiągnęliśmy wszystkie zaplanowane rezultaty testowania i zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce Projekty – zakończone