W 2019 roku do grona zdobywców tytułu „Lider równych szans” dołączyli – decyzją zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM – następni, niezawodni sojusznicy naszych działań.

Uroczystość wręczenia nagród była częścią gali towarzyszącej konferencji “Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i seniora”, która odbyła się z udziałem około 100 osób reprezentujących najbardziej aktywne instytucje rynku pracy i organizacje pozarządowe z całej Polski.

Liderzy równych szans 2019

Business Centre Club

Już po raz trzeci mogliśmy gościć laureatów konkursu i gości ogólnopolskiej konferencji w wyjątkowym miejscu, jakim jest BCC. Jest to możliwe dzięki gotowości Business Centre Club do wspierania takich inicjatyw społecznych. Business Centre Club po raz drugi objął naszą konferencję Patronatem Honorowym i aktywnie wspierał nas w upowszechnianiu informacji o tym wydarzeniu. Adres: Plac Żelaznej Bramy 10 na trwale połączył się w pamięci uczestników konferencji z nazwą naszej Fundacji, co jest dla nas wielkim zaszczytem.

W Business Centre Club zawsze możemy liczyć na zrozumienie naszych potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach wspiera działania naszej Fundacji od 2016 roku. Jest aktywnym członkiem „Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych w województwie śląskim”. Dzięki rekomendacji Urzędu mogliśmy w 2017 roku testować w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach wypracowany przez nas innowacyjny „Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”. W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tychach zaangażował się w utworzenie grupy uczestników projektu „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”. Przedstawiciele Urzędu zawsze uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach i szkoleniach oraz wspierają nas swoją wiedzą ekspercką. Urząd w swojej codziennej działalności wielokrotnie potwierdzał, że przywiązuje bardzo dużą wagę do wdrażania zasad, które są tematem naszego działania.

Pani Agnieszka Luck

Kierownik Działu Projektów Edukacyjnych Fundacji Fundusz Współpracy, andragog. Była jedną z pierwszych osób, które obdarzyły Fundację POLPROM ogromnym zaufaniem. Dzięki temu już w latach 2011-2012  mogliśmy wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy realizować projekt partnerski „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”, a w latach 2014-2015 „Stołeczne Centrum Kariery”. Pani Agnieszka Luck zawsze chętnie wspiera nas swoją wiedzą ekspercką w zakresie edukacji osób dorosłych oraz swoim doświadczeniem w pracy projektowej.

Pani Sylwia Dylus

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich.

Nasza Fundacja współpracuje z Panią Dyrektor od 2015 roku. W 2016 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przystąpił do organizowanego przez nas „Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” i do dzisiaj jest jego aktywnym członkiem. W 2017 roku uczniowie tej szkoły brali udział w testowaniu wypracowanej przez nas innowacji społecznej „Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”. Współpraca z Panią Dyrektor umożliwiła nam organizację na terenie szkoły ośrodka wspierania przedsiębiorczości „Smaki biznesu”. W 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich przystąpili do udziału w projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”.