Konferencja z cyklu „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Niestandardowe działania dla juniora i seniora

W październiku 2019 roku zorganizowaliśmy w Warszawie trzecią doroczną konferencję promującą Fundusze Europejskie wspierające rozwój rynku pracy. Tegoroczna edycja miała tytuł „Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i seniora”. W spotkaniu, które już tradycyjnie odbyło się w siedzibie Business Centre Club, udział wzięło około 100 osób z całej Polski.

Szczególnie teraz, w okresie niskiej stopy bezrobocia, warto zmobilizować się do działań, które pozwolą przełamać barierę braku informacji o rynku pracy. Głównym problemem nie jest już bowiem doprowadzenie do zatrudnienia osób poszukujących pracy, ale motywowanie do aktywności osób biernych,  których w Polsce jest około 13 mln (osoby w wieku 15 lat i więcej).

Podczas konferencji prezentowane były dobre praktyki nagrodzone w tym roku tytułem „Lider aktywizacji osób młodych”. Dyskutowaliśmy również o najważniejszych wyzwaniach dotyczących rynku pracy i o możliwości finansowania niestandardowych działań.

Pokazaliśmy, że przekazy kierowane do poszczególnych grup osób (np. młodzieży lub seniorów) można i należy dostosować do oczekiwań każdej z tych grupy klientów, a są to oczekiwania bardzo różne. Istotnie zróżnicowane potrzeby i cele życiowe poszczególnych pokoleń pracowników sprawiają coraz więcej trudności również pracodawcom, którzy często szukają rozwiązań uniwersalnych dla motywowania zespołów. Tymczasem indywidualizacja staje się podstawowym hasłem w opisie wszelkich działań – pracodawców, urzędów pracy, agencji zatrudnienia, organizacji pozarządowych i wszystkich innych podmiotów działających na rynku pracy.

Konferencja została zorganizowana przy udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. Wydarzenie swoim patronatem objęła minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W roli patrona honorowego wystąpiło również BCC.