Na to i na wiele innych pytań młodzież siemianowickiej Branżowej Szkoły I-go stopnia im. św. Jana Pawła II szukała odpowiedzi podczas warsztatów z komunikacji oraz zajęć integracyjnych organizowanych w ramach projektu „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”.

Wszystko wskazuje na to, że uczestnicy tych spotkań stwierdzili, że najlepsze wskazówki da im praktyczne włączenie się w różnorodne działania. Aktywność uczniów wyzwoliła się m.in. podczas szkolnego Festiwalu Kultury „Antynuda” oraz w trakcie spotkań czytelniczych z dziećmi z zaprzyjaźnionego przedszkola. To właśnie wówczas młodzież wykreowała ciekawe i inspirujące pomysły gotowe do realizacji. Będziemy je wdrażać razem z uczniami tej szkoły i wszystkimi innymi młodymi osobami i ich opiekunami, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania umiejętności miękkich ważnych na rynku pracy.

Jedna z takich umiejętności niezbędnych do efektywnego działania (zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym) dotyczy pracy w grupie. Nikt nie może żyć w izolacji, bez kontaktu z innymi ludźmi. Dlatego opracowaliśmy program ciekawych warsztatów skierowanych do młodzieży szkolnej. Zajęcia „Moje miejsce w zespole” cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów w różnych miastach.

Ćwiczenia zespołowe szybko pozwalają zauważyć, kto w danej grupie dobrze wypełnia zadania lidera, a kto jest niezawodnym wykonawcą uzgodnionych działań. Jeśli jeszcze znajdzie się ktoś, kto zbuduje dobre relacje wewnątrz grupy oraz z jej otoczeniem, to sukces jest bardzo blisko. Młodzież chętnie uczestniczy w różnych grach i współpracuje np. wykonując rysunki z wykorzystaniem Roll-Pullera. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się narzędzie, które umożliwia przymocowanie pisaka do dziesięciu nitek. Uzyskanie zaplanowanego obrazu wymaga precyzyjnego współdziałania wszystkich członków zespołu.

Podczas warsztatów młodzież sama przedstawia swoje talenty, które może zaoferować grupie. W kolejnym zadaniu ocenia talenty swoich kolegów. Dopiero porównanie tych dwóch informacji: jak postrzegam siebie? jak inni mnie postrzegają? pozwala na podjęcie dyskusji o talentach i możliwości ich wykorzystania.

Prawdziwym problemem wielu młodych ludzi jest to, że nie potrafią nazwać swoich mocnych stron i mówić o posiadanych talentach. Dlatego wypracowanie punktu wyjścia do rozmów i działań, które pomogą rozwijać umiejętności jest doświadczeniem bardzo ciekawym dla młodych uczestników warsztatów.

Od kilku lat nasza oferta warsztatowa skierowana do młodzieży obejmuje też tzw. „pomidorowe warsztaty” (czyli kształtowanie postaw przedsiębiorczych). Zostały one szeroko opisane przez „Gazetę Prawną” jako ciekawa forma pracy z młodzieżą nad kompetencjami przydatnymi na rynku pracy. W 2019 roku zaproponowaliśmy młodym ludziom kolejne zajęcia warsztatowe i to również okazał się bardzo dobry pomysł, bo zapotrzebowanie na takie zajęcia jest bardzo duże. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli towarzyszyć uczniom z różnych województw w odkrywaniu ich miejsca w zespole.

W lutym 2020 roku zaprosimy młodzież szkolną do udziału w konkursie, który będzie okazją do poznania środowiska lokalnego, rynku pracy i swoich talentów.

Zaglądajcie Państwo na tę stronę! Konkurs, którego pomysł powstał w projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”, to okazja do dobrej zabawy, ale też punkt wyjścia do ważnej dyskusji o podejmowaniu trafionych wyborów zawodowych.