Dzielimy się miłą informacją, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację kolejnych działań. Nasza Fundacja znalazła się w gronie laureatów pierwszego naboru wniosków w konkursie projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”.

Od stycznia 2019 roku razem z belgijskim partnerem – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen – opracujemy kompleksowy zestaw narzędzi dla trenerów i doradców wspierających młodzież w rozwijaniu umiejętności miękkich potrzebnych na rynku pracy. W ten sposób rozszerzymy nasz projekt „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” realizowany w ramach POWER 1.4 o komponent ponadnarodowy i nadamy mu nową jakość.

Przez cały 2020 rok będziemy na bieżąco informować o przebiegu współpracy ponadnarodowej, a na koniec przedstawimy jej rezultaty. Zapraszamy do śledzenia doświadczeń z przygotowania narzędzi dla trenerów i doradców, które szerzej przedstawimy w części „Nasze działania”.