Projekt „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”, który realizujemy od września 2019 roku, ma na celu rozwinięcie u młodych osób kompetencji miękkich ważnych na rynku pracy. Już na etapie przygotowania wniosku wiedzieliśmy, że podczas półrocznego udziału w projekcie każdy uczeń powinien otrzymać wsparcie maksymalnie zindywidualizowane. Jednak takie umiejętności, jak np. doradzanie innym, wypracowywanie kompromisu czy motywowanie innych można rozwijać tylko podczas zajęć grupowych. Dlatego założyliśmy indywidualny program udziału zarówno dla każdego ze 112 uczestników projektu, jak i dla każdej z ośmiu grup działających w prowadzonych przez nas Centrach Młodzieżowych.

Taki pomysł na projekt daje bardzo dużą szansę na osiągnięcie celu i zapewnienie atrakcyjności dla młodych osób. Jednak jest to koncepcja pracy bardzo trudna dla zaangażowanych w działania trenerów i doradców. Każda grupa pracuje według własnego planu i koncentruje się na samodzielnie wybranych tematach. W tej sytuacji trudno nam podpowiadać pewne rozwiązania opiekunom grup. Niestety, nie znaleźliśmy dobrego kompleksowego narzędzia, które mogłoby wspierać osoby dorosłe pracujące z młodzieżą nad rozwojem umiejętności miękkich zgodnie z założeniami naszego projektu.

Dlatego z dużą nadzieją przyjęliśmy informację o możliwości rozszerzenia standardowego projektu PO WER o komponent ponadnarodowy. Znaleźliśmy za granicą rozwiązanie, które spełnia nasze oczekiwania. Następnie starannie przygotowaliśmy wniosek w ramach projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” i otrzymaliśmy dofinansowanie na nowe działania.

Od stycznia do listopada 2020 roku mamy za zadanie przygotować razem z naszym belgijskim partnerem – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen – kompleksowy zestaw narzędzi dla trenerów i doradców wspierających młodzież w rozwijaniu umiejętności miękkich potrzebnych na rynku pracy.

Uczelnia z Antwerpii kilka lat temu opracowała Kickstart – internetowe narzędzie, którego głównym elementem jest kwestionariusz pozwalający każdemu młodemu człowiekowi poznać poziom rozwoju poszczególnych umiejętności miękkich. Integralną częścią tego rozwiązania jest system informacji zwrotnej dla ucznia i dla wspierających go opiekunów. Osoba, która sprawdza poziom rozwoju wybranej umiejętności otrzymuje potwierdzenie, co robi dobrze, a co jeszcze może doskonalić i jak to zrobić. Doradcy i opiekunowie dostają takie wskazówki zarówno do pracy z poszczególnymi młodymi osobami, jak i z całą badaną grupą (np. klasą). Oczywiście, najchętniej przenieślibyśmy do Polski całe rozwiązanie wypracowane przez AP Hogeschool, ale nie mamy na to dostatecznie dużo czasu ani pieniędzy. Tak rozbudowana platforma internetowa kosztuje majątek. W ramach „Ścieżek współpracy” mogliśmy liczyć jedynie na możliwość poznania tej części Kickstart, która obejmuje materiały dla doradców i trenerów pracujących z młodzieżą.

W lutym 2020 roku przedstawiciele naszej Fundacji wyjechali do Antwerpii, by uczestniczyć w zajęciach pokazowych i z licznych materiałów skierowanych do osób dorosłych wybrać te, które najbardziej ułatwią realizację zaplanowanych działań w naszym projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”. W marcu przygotowaliśmy wstępną wersję polskiej wersji tego narzędzia i rozpoczęliśmy jej testowanie. Następnie zaprosimy belgijskich partnerów, by przyjechali i wspierali nas w wypracowaniu wersji końcowej. W roku szkolnym 2020/2021 wprowadzimy na stałe do naszego projektu nową jakość i będziemy zachęcać inne organizacje, szkoły i instytucje do wdrożenia tego rozwiązania.

O przebiegu prac nad wypracowaniem kompleksowego narzędzia dla doradców i trenerów wspierających młodzież w rozwijaniu umiejętności miękkich będziemy informować na bieżąco. Zaglądajcie Państwo na tę stronę, warto!

Efekty projektu

Nasze działania w ramach grantu „Zrób to dla siebie – kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera kompetencji społecznych” dobiegają końca. Przedstawiamy Państwu narzędzia, które powstały w trakcie kilkumiesięcznej współpracy z ekspertami AP Hogeschool z Antwerpii. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną publikacją  obejmującą informacje teoretyczne, organizacyjne, diagnostyczne i ćwiczenia. Dodatkowo, udostępniamy Państwu folder ćwiczeń, który ułatwi trenerom korzystanie z zadań, przygotowanie materiałów i odtworzenie zniszczonych/zgubionych opisów. W oddzielnym folderze znajdą Państwo również przygotowane do druku narzędzia diagnostyczne. W ten sposób chcemy kompleksowo wspierać trenerów kompetencji społecznych. 

Przewodnik dla trenera - kompleksowy zestaw narzędzi

Publikacja będąca efektem projektu - "Zrób to dla siebie - kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera kompetencji społecznych"

Ćwiczenia - karty

Folder zip z osobnymi plikami pdf z poszczególnymi ćwiczeniami

Karty ocen

Folder zip z osobnymi plikami pdf z kartami oceny do poszczególnych ćwiczeń

Serdecznie dziękujemy całemu Zespołowi Projektu „Ścieżki Współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” za umożliwienie nam wypracowania nowego rozwiązania i zapewnienia wysokiej efektywności wsparcia udzielanego uczestnikom projektu „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”.

Wierzymy, że współpraca z AP Hogeschool z Antwerpii oraz „Zrób to dla siebie – Kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera kompetencji społecznych” również w kolejnych latach ułatwią naszej Fundacji realizację wielu wartościowych inicjatyw.