Współczesny świat, w tym rynek pracy, wymusza na nas konieczność bycia elastycznym, akceptowania nowych sytuacji i szukania nietypowych rozwiązań. By sprostać tym wyzwaniom musimy mieć rozwinięte umiejętności twórczego myślenia oraz kreatywnego podejścia do życia. Te właśnie umiejętności młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich rozwija w trakcie realizacji projektu: „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”.

W trakcie jednego ze spotkań promocyjnych Fundacji POLPROM dyskutowaliśmy o młodzieży – jej roli w grupie, szkole i pracy. To właśnie wówczas powstał pomysł utworzenia
w szkole miejsca, w którym uczniowie wyzwolą swoją aktywność, odkryją pasje i zainteresowania. Droga od pomysłu (listopad 2019) do realizacji (styczeń 2020) była bardzo krótka.

Wszyscy uczestnicy projektu entuzjastycznie przyjęli ten pomysł. Zgodnie z dewizą projektu „Bądź aktywny – zrób to dla siebie!” już na etapie planowania działań rozwijali takie umiejętności miękkie, jak: przekonywanie innych, motywowanie, przyjmowanie krytyki, wypracowywanie kompromisu. Intensywna „burza mózgów” pozwoliła precyzyjnie określić potrzeby i oczekiwania młodzieży, które – mamy nadzieję – udało się spełnić.

Zaangażowanie całego zespołu sprawiło, że część prac remontowych uczestnicy wykonali samodzielnie. Uczniowie z tzw. „grupy budowlanej” wykorzystali swoje umiejętności nabyte podczas zajęć praktycznych – położyli gładź, szlifowali, malowali ściany. Mogli liczyć na aktywne wsparcie kolegów, którzy pomagali na miarę swoich możliwości. Okazało się, że przyszli „sprzedawcy” też dobrze radzą sobie z wałkiem malarskim. Cały proces powstawania pracowni był tematem wielu dyskusji i emocji z tym związanych. Wszystko jednak zakończyło się sukcesem. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych działa już pracownia rozwoju „Wzrastam” – Growth and Development Studio, w której młodzież chętnie będzie spotykać się na warsztatach inspirujących do dalszego działania.

***

Powyższy tekst zawiera zaskakujące odpowiedzi na bardzo zwyczajne pytania. Każdy, kto ma w sobie odrobinę ducha odkrywcy, uśmiechnie się zapewne na myśl, że tak blisko nas są miejsca, w których łatwo znaleźć dowody obalające stereotypy. Szkoła branżowa może być miejscem inspirującym do działania i rozwoju (nie tylko zawodowego). Lista pracowni szkolnych nie musi odpowiadać wykazowi nauczanych przedmiotów. Wykorzystywanie talentów i posiadanych umiejętności jest najbardziej satysfakcjonującym sposobem rozwoju, w którym nauka i ćwiczenia są integralnie związane z zabawą i przyjemnością. Młodzież potrafi i chce być aktywna, działać zespołowo, wypracowywać kompromisy, a rolą dorosłych jest inspirowanie i doradzanie.

W projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” w roku szkolnym 2019/2020 realizują zadania cztery grupy uczestników. Jesteśmy bardzo miło zaskakiwani kolejnymi działaniami. Na półmetku naszej wspólnej pracy bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży i opiekunom grup za te cenne inicjatywy!