Huragan Ciara nie powitał nas w Belgii miło, jednak śmiało możemy powiedzieć, że wyjazd do europejskiej stolicy czekolady był bardzo udany i pozwolił nam zdobyć wiele cennych informacji przydatnych do planowania kolejnych działań.

Dofinansowanie, które nasza Fundacja otrzymała w ramach projektu grantowego Ścieżki współpracy, wprowadziło nas na belgijskie ścieżki współpracy. Wdrażanie komponentu ponadnarodowego do standardowego projektu PO WER 1.4 Aktywność społeczna – zrób to dla siebie rozpoczęliśmy od wizyty studyjnej w AP Hogeschool w Antwerpii. Podczas dwudniowego spotkania dowiedzieliśmy się wielu interesujących szczegółów o rezultatach projektu Kickstart, które nasz partner wdraża już od kilku lat. Wspólnie rozpoczęliśmy opracowanie kompleksowego zestawu narzędzi dla trenerów i doradców wspierających młodzież w rozwijaniu umiejętności miękkich potrzebnych na rynku pracy. Sześcioosobowa reprezentacja naszej Fundacji pracowała bardzo pilnie. Starannie zebraliśmy informacje o materiałach szkoleniowych (np. karty gry, materiały edukacyjne, broszury informacyjne, karty pracy), które są przygotowane w języku flamandzkim i gotowe do użycia w pracy z młodzieżą. Przedstawiciele AP Hogeschool wyjaśnili nam, jak poprawnie korzystać z narzędzi Kickstart i omówili ich użyteczność dla rozwijania umiejętności miękkich.

Wizyta studyjna była bardzo inspirująca. Wróciliśmy z nowymi pomysłami, które chcemy zamienić na nasze kolejne działania. Tłumacze pracują już nad przygotowaniem polskiej wersji testowej narzędzia Kickstart. Eksperci Fundacji POLPROM dostosują te materiały do potrzeb projektu „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”.

Już niedługo zaprosimy Państwa do korzystania z nowych materiałów. Będziemy informować na bieżąco o wynikach testowania i efektach ewaluacji. Zachęcamy do śledzenia naszej strony!