Już za dwa tygodnie rozpoczynamy realizację kolejnego projektu. Tym razem nasze działania #karierawdobieCOVID-19 będą finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Następstwem pandemii koronawirusa są duże zmiany na rynku pracy. Będziemy wspierać młodzież kończącą naukę we współpracujących z nami śląskich szkołach. Od wielu lat wdrażamy niestandardowe działania, promujemy dobre praktyki krajowe i zagraniczne, mamy narzędzia oraz kadrę przygotowaną do wspierania młodych ludzi w warunkach „zderzenia się” z nową rzeczywistością rynku pracy. Znamy potrzeby i oczekiwania pokolenia Z i mamy świadomość, że trzeba będzie mocno pracować nad dopasowaniem ich do nowych realiów.

Działania skierujemy bezpośrednio do młodzieży kończącej naukę w 2020 i w 2021 roku. Wiemy, jak wiele wysiłku włożyli uczniowie w zdobycie zawodu i nawiązanie pierwszych kontaktów z przyszłymi pracodawcami. Niestety, czas pandemii zmienił ich plany. Część zakładów upadnie, w innych sytuacja finansowa nie pozwoli na zatrudnianie nowych pracowników. Dlatego absolwenci będą zapewne zainteresowani udziałem w dodatkowych sesjach doradczych, spotkaniach z psychologiem, a może nawet  reorientacją zawodową lub prowadzeniem własnej firmy.

Nasi eksperci będą oferować indywidualne wsparcie podczas bezpośrednich spotkań lub on-line. Na stronie Fundacji pojawi się obszerny zestaw informacji o rynku pracy w czasach pandemii. Projekt będziemy realizować od 16 czerwca do końca listopada 2020 roku. Zapraszamy do korzystania ze wsparcia!

 

Projekt   #karierawdobieCOVID-19 jest finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19