Następstwem pandemii koronawirusa są duże zmiany na rynku pracy. W ramach projektu #karierawdobieCOVID-19 będziemy wspierać młodzież kończącą naukę we współpracujących z nami śląskich szkołach.

Od wielu lat wdrażamy niestandardowe działania, promujemy dobre praktyki krajowe i zagraniczne, mamy narzędzia oraz kadrę przygotowaną do wspierania młodych ludzi w warunkach „zderzenia się” z nową rzeczywistością rynku pracy. Znamy potrzeby i oczekiwania pokolenia Z i mamy świadomość, że trzeba będzie mocno pracować nad dopasowaniem ich do nowych realiów.

Działania w projekcie skierujemy bezpośrednio do młodzieży kończącej naukę w 2020 i w 2021 roku. Wiemy, jak wiele wysiłku uczniowie włożyli  w zdobycie zawodu i nawiązanie pierwszych kontaktów z przyszłymi pracodawcami. Niestety, czas pandemii zmienił ich plany. Część zakładów upadnie, w innych sytuacja finansowa nie pozwoli na zatrudnianie nowych pracowników. Dlatego:

  • Dla uczestników naszego projektu zaplanowaliśmy udział w dodatkowych sesjach doradczych, spotkaniach z psychologiem, a może nawet  reorientacją zawodową lub prowadzeniem własnej firmy. Nasi eksperci będą oferować indywidualne wsparcie podczas bezpośrednich spotkań lub on-line.
  • Na stronie Fundacji pojawi się obszerny zestaw informacji o rynku pracy w czasach pandemii. Informacje będą zamieszczane stopniowo na niniejszej stronie projektu.

Projekt będziemy realizować od 16 czerwca do końca listopada 2020 roku.

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia!

ZESTAW INFORMACJI#karierawdobieCOVID-19

 

Dokumenty do zapoznania się:

Regulamin doradztwa – do pobrania

 

Projekt   #karierawdobieCOVID-19 jest finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19