Rozdział I
Jak zostać trenerem doskonałym?

Ta część pakietu dotyczy bezpośrednio działań trenerów i przyszłych trenerów, którzy są zainteresowani wykorzystaniem przygotowanych przez nas narzędzi w pracy – przede wszystkim w szkołach branżowych i technikach, ale również wśród studentów i uczestników szkoleń zawodowych. Pokazujemy możliwości rozwoju warsztatu trenerskiego w zakresie rozwijania umiejętności komunikacji w środowisku wielokulturowym. Opisaliśmy również praktyczne aspekty pracy z pakietem edukacyjnym, w tym propozycje włączenia tematu wielokulturowości do zajęć w szkołach i organizacji wsparcia udzielanego młodzieży. Uzupełnieniem tych informacji są pliki graficzne, audio i video, które mogą być wykorzystane w trakcie promocji pakietu.

Materiały uzupełniające na temat umiejętności komunikacji w środowisku wielokulturowym, które włączyliśmy do pierwszego rozdziału pakietu edukacyjnego mają przede wszystkich charakter promocyjny i informacyjny. Zestaw obejmuje:

Dla młodzieży

  • Grafika FB I , która wskazuje tytuł projektu oraz podstawowe tematy i może być wykorzystana np. jako slajd tytułowy, plakat lub element postu na FB.
  • Grafika FB II – to kolejna propozycja prezentacji tematu projektu do wykorzystania w mediach społecznościowych, podczas spotkań i działań promocyjnych

Dla trenera

  • Plakat I oraz plakat II – materiały do promocji projektu oraz pakietu edukacyjnego.

Dla młodzieży

  • O języku z kinem w tle (czas trwania 4 minuty)

Podcast odwołuje się do znanego młodym ludziom filmu „Nowy początek”, który dotyczy pojawienia się na naszej planecie przybyszy z kosmosu i wskazuje na przydatność wiedzy lingwistów.

  • O kulturze ogólnie (czas trwania 4 minuty)

Podcast wskazuje przykład z literatury – książki „Robinson Crusoe” – opisujący relacje głównego bohatera z Piętaszkiem i ciekawe aspekty ich komunikacji z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Dla trenera

  • Dla trenera – ogólnie (czas trwania 4 minuty)

Plik, który wskazuje na różne aspekty kultury, która nie jest Wieżą Babel. Materiał może być wykorzystywany przez trenerów podczas spotkań z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami.

Film „O kulturze z przymrużeniem oka” (czas trwania 4 minuty)

Film to ciekawie dobrany i zmontowany zestaw stereotypów i powiedzeń, które są związane z mieszkańcami wybranych krajów. 

Rozdział II
Pomysły na ciekawe zajęcia

Ten rozdział stanowi najważniejszą część pakietu edukacyjnego, a jego podstawowym elementem są scenariusze zajęć zebrane pod wspólnym tytułem „Znane i nieznane: krótka podróż wielokulturowa”. Przygotowaliśmy dla Państwa scenariusze 39 sesji, które obejmują łącznie 41 godzin lekcyjnych. Uzupełniliśmy je 64 załącznikami (stanowiącymi zarówno materiały dla słuchaczy, jak i dla trenerów).

Uzupełnieniem podróży wielokulturowej, do której zapraszamy trenerów i młodzież, są pliki audio i video przygotowane przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Zaproszeni przez nas do współpracy młodzi aktorzy i dziennikarze przygotowali materiały, które mogą być atrakcyjnym dla innych słuchaczy wstępem do dyskusji o wybranych problemach związanych z wielokulturowością.

Cześć 2 - Trening kompetencji wielokulturowych

Materiały uzupełniające na temat umiejętności komunikacji w środowisku wielokulturowym, które włączyliśmy do drugiego rozdziału pakietu edukacyjnego mają przede wszystkich uatrakcyjnić sposób pracy z młodzieżą i mogą stanowić interesujący punkt wyjścia do dyskusji na wybrane tematy.

Pliki, które Państwu udostępniamy, zostały przygotowane i zrealizowane przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Serdecznie dziękujemy za gotowość do współpracy!

  • Debata – wielokulturowość (czas trwania 30 minut)

To dość długi, ale ciekawy podcast, który stanowi zapis debaty uczniów z Jaworzna na temat wielokulturowości i wyzwań, które się pojawiają wraz z przedstawicielami innych kultur w lokalnym (i szkolnym) środowisku. Warto rozmawiać z młodzieżą o tym temacie. Być może Państwa uczniowie podzielą przedstawione argumenty, a może sformułują inne?

  • Trzy wywiady z nauczycielami (czas trwania każdego wywiadu to około 10 minut)

Uczniowie wcielili się w rolę dziennikarzy i przeprowadzili wywiady z nauczycielami, którzy mają największe doświadczenia związane z działaniem w środowisku innej kultury lub na styku różnych kultur. Wysłuchanie tych rozmów może zmotywować uczniów do sformułowania własnych wniosków lub do poszukania w swoim środowisku osób, które mogą podzielić się równie ciekawymi spostrzeżeniami.

  • „Nowy członek zespołu” (czas trwania 2 minuty)

Jest to scenka, w której uczniowie-aktorzy pokazują, jak nie należy witać w zespole przedstawiciela innej kultury. Wyświetlenie uczestnikom zajęć tego filmu może być ciekawym wstępem do dyskusji o tym, jak to powitanie powinno prawidłowo wyglądać. Młodzi ludzie mogą wskazać wszystkie zauważone błędy, które popełnili aktorzy, a następnie sami przygotować się do odegrania podobnych scenek w prawidłowej formule (z uwzględnieniem różnych kultur, które reprezentuje nowy członek zespołu).   

  • „Czas to pieniądz” (czas trwania 3 minuty)

W trakcie tej scenki uczniowie pokazują stosunek do czasu przedstawicieli różnych kultur oraz wpływ tak zróżnicowanego podejścia na efektywność pracy zespołu. Ten film może być interesującym wprowadzeniem do dyskusji o czasie jako wartości kulturowej.

Rozdział III
Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej

Kolejny rozdział pakietu edukacyjnego kierujemy do tych młodych ludzi (a także do trenerów), którzy chcą wiedzieć więcej. Scenariusze zajęć zawierają pewną porcję wiedzy teoretycznej, ale zdajemy sobie sprawę, że wielu użytkowników naszego pakietu będzie szukało odpowiedzi na dodatkowe pytania. Być może, niektórzy trenerzy zdecydują się na wybór z proponowanych scenariuszy niektórych ćwiczeń bez omawiania aspektów teoretycznych. A może się też zdarzyć, że do tych materiałów dotrze młody uczestnik kształcenia lub szkolenia zawodowego, który nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia trenerskiego i będzie samodzielnie chciał poznać interesujące go treści. Dla nich wszystkich zebraliśmy dodatkowe pytania (które padały podczas testowania) oraz przygotowaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Zamieściliśmy również ciekawe materiały na temat wielokulturowości w Holandii, która zarówno pod względem teorii, jak i praktyki, może stanowić rozwiązanie niemal modelowe w zakresie wielokulturowości. Dlatego opisujemy aż dwa modele teoretyczne, które opracował Holender. Co ważne, model D6 (Sześć wymiarów kultury) pozwala poznać różnice między ponad setką krajów i wyniki są łatwo dostępne w Internecie, co może być szczególnie interesujące dla młodzieży planującej wyjazd w ramach mobilności Erasmus+ do innego kraju lub podjęcie pracy w firmie, której centrala mieści się poza Polską. W tej części pakietu przedstawiamy również w oddzielnym materiale czas jako wartość kulturową, bo wiemy, jak bardzo to zagadnienie wpływa na skuteczność komunikacji w różnych zespołach.  

Pakiet edukacyjny odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.