Kontakt

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM

NIP: 1132714694
tel. 226732209
e-mail: biuro@polprom.org.pl
ul. Rogalskiego 12 lok. 64
03-982 Warszawa

Biuro Fundacji POLPROM:

Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 106B
04-028 Warszawa
tel. +48 22 673 22 09, +48 697 695 679

RODO – ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016).

Informujemy Państwa, że Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klauzula informacyjna

dotycząca korespondencji kierowanej do Fundacji pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną oraz polityki prywatności podczas przeglądania stron internetowych Fundacji

Użytkownik kontaktując się z Administratorem (administrator danych to podmiot, który gromadzi lub  przetwarza dane osobowe i je kontroluje) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości lub adres pocztowy. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Natomiast przeglądając strony internetowe Użytkownik może pozostawiać ślady internetowe w postaci plików cookies (ciasteczka).

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM z siedzibą ul. Rogalskiego 12/64, 03-982 Warszawa.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@polprom.org.pl lub pocztą tradycyjną.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi korespondencji; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu archiwizacji korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu oraz dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa, po otrzymaniu od takiego podmiotu odpowiedniego wezwania (np. policja, komornik, prokuratura, itp.) oraz upoważnieni dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim (poza Europejski Obszar Gospodarczy);
 6. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji bądź do momentu wcześniejszego odwołania zgody. Po tym okresie mogą zostać usunięte lub mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg korespondencji uzasadnia takie działanie z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości (w tym zakresie nie jesteśmy w stanie wykazać okresu przechowywania danych); dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu lub celów.

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora umożliwiając zapamiętywanie Państwa odwiedzin na stronie internetowej.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do anonimowych informacji w nich zawartych wyłącznie w celach statystycznych, oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (można zablokować wykorzystanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej). W takiej sytuacji, korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.