Lider aktywizacji osób młodych

Lider Aktywizacji Osób Młodych to projekt realizowany przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM cyklicznie od 2017 roku i finansowany ze środków własnych.

Celem konkursu jest promowanie niestandardowych, oryginalnych rozwiązań wspierających aktywizację osób młodych, które są realizowane przez instytucje rynku pracy.

Nasze wieloletnie doświadczenia ze współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia oraz agencjami zatrudnienia wskazują, że działania niestandardowe, wykraczające poza obowiązki ustawowe, nie były do tej pory premiowane. Natomiast rozliczanie ze wskaźników ilościowych nie sprawia, że z zapałem podejmowane są kolejne inicjatywy. Uważamy, że warto upowszechniać dobre praktyki i pokazywać, że można działać w sposób ciekawy, skuteczny i przyjazny dla osób młodych. Dlatego zapraszamy do zgłaszania takich praktyk, a my dołożymy starań, aby dowiedzieli się o nich inni  – w kraju, a nawet za granicą.

Lider aktywizacji osób młodych 2017

 

Lider aktywizacji osób młodych 2018

 

Lider aktywizacji osób młodych 2019

 

Lider aktywizacji osób młodych 2020

 

Lider aktywizacji osób młodych 2021

 

Lider aktywizacji osób młodych 2022