Lider Aktywizacji 2017

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych” (edycja 2017).

Do ubiegania się o tytuł „Lider aktywizacji osób młodych” zapraszamy publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia. Nagrodzimy najlepsze praktyki, które zwiększają skuteczność aktywizacji osób młodych. Jeżeli w działalności instytucji, które Państwo reprezentują, jest miejsce na niestandardowe, oryginalne rozwiązania problemów osób młodych na rynku pracy, to zapraszamy do przedstawienia swoich doświadczeń. Z największą przyjemnością będziemy upowszechniać takie działania i promować Państwa praktyki.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 12 września 2017 roku o godz. 16.00 (liczy się termin, w którym Karta Zgłoszenia wpłynie do Organizatora konkursu).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Nagrody „Lider Aktywizacji Osób Młodych” oraz z Kartą Zgłoszenia Dobrej Praktyki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin nagrody 2017

Formularz zgłoszeniowy

Lista Laureatów

Nagroda młodej publiczności

Katalog dobrych praktyk