LIDER AKTYWIZACJI 2018

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych” (edycja 2018).

Do ubiegania się o tytuł „Lider aktywizacji osób młodych” zapraszamy publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia. Nagrodzimy najlepsze praktyki, które zwiększają skuteczność aktywizacji osób młodych. Jeżeli w działalności instytucji, które Państwo reprezentują, jest miejsce na niestandardowe, oryginalne rozwiązania problemów osób młodych na rynku pracy, to zapraszamy do przedstawienia swoich doświadczeń. Z największą przyjemnością będziemy upowszechniać takie działania i promować Państwa praktyki.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 12 września 2018 roku o godz. 16.00 (liczy się termin, w którym Karta Zgłoszenia wpłynie do Organizatora konkursu).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Nagrody „Lider Aktywizacji Osób Młodych” oraz z Kartą Zgłoszenia Dobrej Praktyki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin nagrody 2018

Karta Zgłoszenia dobrej Praktyki

Lista Laureatów

Od 7 sierpnia 2018 roku zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu i Karty zgłoszenia dobrej praktyki, które dotyczą wyłącznie ochrony danych osobowych. Zgłoszenia konkursowe, które otrzymaliśmy do 6 sierpnia 2018 roku, są ważne. Z ich autorami skontaktujemy się w celu potwierdzenia informacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Wersje archiwalne (obowiązywały do 6 sierpnia 2018):

Regulamin nagrody 2018

Karta Zgłoszenia Dobrej Praktyki