Lider aktywizacji 2019

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy  „Lider aktywizacji osób młodych” Edycja 2019

Do udziału w konkursie zapraszamy publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia.  Jeżeli w działalności instytucji, które Państwo reprezentują, jest miejsce na niestandardowe, oryginalne rozwiązania problemów osób młodych na rynku pracy, to zapraszamy do przedstawienia swoich doświadczeń. Z największą przyjemnością będziemy upowszechniać takie działania i promować Państwa praktyki. Nagrodzimy najlepsze praktyki, które zwiększają skuteczność aktywizacji osób młodych.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Nagrody „Lider Aktywizacji Osób Młodych” oraz z Kartą Zgłoszenia Dobrej Praktyki.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 10 września 2019 roku o godz. 16.00  – liczy się termin, w którym Karta Zgłoszenia wpłynie do Organizatora konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.polprom.org.pl w terminie do 02 października 2019 roku. Laureaci zostaną  zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 16 października 2019 roku w Warszawie.

Informacje o konkursie:
e-mail: konkurs@polprom.org.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin nagrody 2019

Karta Zgłoszenia Dobrej Praktyki 2019

————————————————————————————————————–

Lista Laureatów 2019

Lista Laureatów z krótkimi opisami nagrodzonych praktyk 2019

(do wyświetlenia lub pobrania po kliknięciu na powyższy tytuł)