Lider aktywizacji 2021

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłasza V edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy  „Lider aktywizacji osób młodych”

 

Jak co roku do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie publiczne instytucje rynku pracy. Jeżeli w działalności instytucji, które Państwo reprezentują, jest miejsce na niestandardowe, oryginalne rozwiązania problemów osób młodych na rynku pracy, to zapraszamy do przedstawienia swoich doświadczeń. Z największą przyjemnością będziemy upowszechniać takie działania i promować Państwa praktyki. Nagrodzimy najlepsze inicjatywy, które zwiększają skuteczność aktywizacji osób młodych.

Z okazji małego jubileuszu naszego konkursu przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę. W tym roku po raz pierwszy instytucje rynku pracy, które otrzymały tytuł „Lider Aktywizacji Osób Młodych” w przynajmniej jednej z dotychczasowych edycji, mogą ubiegać się o miano „Europejskiego Lidera Aktywizacji Osób Młodych”. Jest to nowa kategoria nagrody, o którą można ubiegać się wypełniając specjalną kartę zgłoszenia. Chcemy nagrodzić Państwa współpracę z partnerami zagranicznymi, poznać jej efekty i budować markę polskich instytucji rynku pracy za granicą.

Instytucje, które zdecydują się przedstawić swoje krajowe działania i ubiegać się o tytuł „Lider Aktywizacji Osób Młodych”, wypełniają Kartę Zgłoszenia Dobrej Praktyki, która nie uległa zmianie w stosunku do poprzednich edycji.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Nagrody „Lider Aktywizacji Osób Młodych”, Kartą Zgłoszenia Dobrej Praktyki oraz Kartą Zgłoszenia Inicjatywy Ponadnarodowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 10 września 2021 roku o godz. 16.00 – liczy się termin, w którym Karta Zgłoszenia wpłynie do Organizatora konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.polprom.org.pl w terminie do 23 października 2021 roku. Jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, to – tradycyjnie – zaprosimy Laureatów na uroczystość wręczenia nagród i umożliwimy wymianę doświadczeń.

Informacje o konkursie:
e-mail: konkurs@polprom.org.pl
22 6732209

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin nagrody 2021 (do pobrania po kliknięciu)

Karta Zgłoszenia Dobrej Praktyki 2021 (do pobrania po kliknięciu)

Karta Zgłoszenia Inicjatywy Ponadnarodowej 2021 (do pobrania po kliknięciu)

LISTA LAUREATÓW (do wyświetlenia po kliknięciu)