Lider Równych Szans

„Lider Równych Szans 2019” – Konferencja „Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i seniora”

W 2019 roku Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM wyróżniła tytułem „Lider równych szans” kolejnych wieloletnich partnerów swoich działań.

„Lider Równych Szans 2018” – Konferencja „Innowacje wspierające przejście z systemu edukacji na rynek pracy”

W 2018 roku do grona zdobywców tytułu „Lider równych szans” dołączyły – decyzją zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM – następni, niezawodni sojusznicy naszych działań.

„Lider Równych Szans 2017” – Konferencja „Aktywizacja osób młodych oddalonych od rynku pracy – dobre praktyki i rekomendacje”

Po kilku latach przerwy Fundacja POLPROM ponownie przyznała tytuły „Lider Równych Szans” za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne i aktywną współpracę dla ich rozwiązania z innymi sektorami.

„Lider Równych Szans 2011” – Ogólnopolskie Forum Integracji Społecznej

Podczas Gali Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej Fundacja POLPROM po raz drugi wręczyła tytuły „Lider Równych Szans”.

„Lider Równych Szans 2010” – Zakopiańskie Święto Równych Szans

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach realizacji projektu „Trzy sektory – razem można więcej” przystąpiła do partnerstwa organizacyjnego zakopiańskiego święta równych szans, jakie odbyło się na początku października 2010 r.