Lider równych szans 2010

Zakopiańskie Święto Równych Szans

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach realizacji projektu „Trzy sektory – razem można więcej” przystąpiła do partnerstwa organizacyjnego zakopiańskiego święta równych szans, jakie odbyło się na początku października 2010 r.

Idea partnerstwa trójsektorowego nie jest w Polsce popularna. Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi polega przede wszystkim na zlecaniu zadań, które NGO-sy wykonują samodzielnie. Pojawienie się barier finansowych, organizacyjnych czy technicznych jest dla poszczególnych podmiotów usprawiedliwieniem dla niepodejmowania kolejnych działań, a nie motywacją do szukania pomocy w innych sektorach. Jednak tam, gdzie pomysłów na współpracę jest więcej, poprzeczka określająca bariery, których nie można pokonać, jest ustawiona dużo wyżej. Jesteśmy przekonani, że środowiska lokalne potrzebują informacji o szansach wynikających z partnerstwa między sektorami, uwarunkowaniach prawnych, istniejących zagrożeniach i dobrych praktykach. I taki postawiliśmy sobie cel w związku realizacją projektu „Trzy sektory – razem można więcej”. Chcemy zbadać dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie, określić problemy, dobre i złe doświadczenia, a następnie upowszechnić tę wiedzę wśród samorządów, organizacji pozarządowych i firm. Liczymy, że istotnym elementem motywującym do współpracy z nami będzie poszukiwanie w każdym sektorze „Liderów Równych Szans”.

Wierzymy, że wprowadzenie tej nagrody zachęci kolejne podmioty do wypracowania własnych rezultatów. Liderem zostają osoby, instytucje i organizacje, które wykazują szczególną wrażliwość na sprawy społeczne i aktywnie współpracują dla ich rozwiązania z innymi sektorami. W specjalny sposób wyróżniamy przedsiębiorców, którzy łączą działalność gospodarczą ze społeczną.

Pierwsza grupa „Liderów Równych Szans” otrzymała ten tytuł podczas gali zorganizowanej w Zakopanem 7 października 2010r. W uroczystości wzięło udział około 200 osób z całej Polski. W trakcie towarzyszących jej warsztatów, konferencji i spotkań (6-7 października) prezentowane były problemy wynikające z marginalizacji społecznej i zawodowej oraz sposoby ich rozwiązywania. Listę zdobywców tytułu „Lider Równych Szans” wraz z informacjami o laureatach publikujemy poniżej.

„Lider Równych Szans” – LAUREACI 2010

Tatrzańska Izba Gospodarcza

Działalność charytatywna Izby to przykład symbiozy działalności gospodarczej i społecznej. Jest jedyną samorządową organizacją z terenu Podhala o charakterze gospodarczym, która prowadzi tak szeroką działalność charytatywną na rzecz dzieci. Dla najmłodszych organizuje stałe i coroczne programy oraz akcje, m.in. letnie pobyty wypoczynkowe  „Przedsiębiorcy Podhala dzieciom” czyli Dzień Dziecka w Rabkolandzie  pod auspicjami Posła na Sejm RP i v-ce Prezesa Izby Andrzeja Guta Mostowego, Mikołaj dla dzieci z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Zakopane, Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem.

Pani Edyta Świątczak – Gurzęda

Nauczyciel i samorządowiec. Odnosi sukcesy w działalności zawodowej i społecznej. Laureatka wielu nagród, m.in.: LADY D. i LODOŁAMACZ SPECJALNY. Walczy o prawo osób niepełnosprawnych do godnego życia. Potrafi zbudować porozumienie w każdym zespole. Ma niezwykłą umiejętność jednoczenia ludzi do działań społecznych. Współinicjatorka Śląskiego Forum Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pani Alicja Szarek-Pazdur

Samorządowiec, zainicjowała w Zakopanem akcje profilaktyczne dotyczące m.in. badania tarczycy i wzroku oraz mammografii i szczepień dla dzieci. Działa również na rzecz profilaktyki narkomanii. Aktywizuje sektor pozarządowy. Jej najnowszą wielką pasją realizowaną w ostatnich tygodniach był aktywny udział w organizacji Gali Laureatów Konkursu „Zakopane Bez Barier” i „Samorząd Równych Szans”.

Pan Jakub Sikorski

Student IV roku Religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prezes Stowarzyszenia Ludzi Pozytywnie Myślących KONKRET. Współtwórca programu „Tatry Bez Barier” i „ZAKOPANE BEZ BARIER”. Od 2009 roku Asystent Burmistrza Miasta Zakopane ds. Osób Niepełnosprawnych. Ma nadzieję, że jeszcze długo będzie działać na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta Zakopane i powiatu. Zależy mu, żeby Miasto Zakopane i cały powiat były miejscami przyjaznymi dla niepełnosprawnych mieszkańców i turystów.

Pan Piotr Komraus

Prezes Zarządu Aqua – Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Skuteczny i doświadczony radny czterech kadencji. Zwolennik agresywnych przemian i dynamicznego rozwoju miasta. Zawsze otwarty na ludzkie problemy. Wielokrotnie wspierał działania na rzecz potrzebujących i pokrzywdzonych, nie tylko z terenu Siemianowic Śląskich. Pomógł również nam przygotować uroczystość w Zakopanem. Firma Aqua – Sprint jest partnerem strategicznym Gali.

Pan Jacek Matusiewicz

Jacek Matusiewicz – Prezes Funduszu Górnośląskiego S.A., wcześniej Zastępca Prezydenta Siemianowic Śląskich ds. społecznych. Uczestniczy w wielu inicjatywach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – udziela wsparcia studentom uczelni ekonomicznych, przedsięwzięciom propagującym kulturę fizyczną i sport wśród młodzieży oraz osobom bezrobotnym i absolwentom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Jest aktywnym działaczem Miejskiego Klubu Sportowego Siemianowice Śląskie i wspiera szczególnie przedsięwzięcia sprzyjające uprawianiu sportu.

Pan Sebastian Paszek

Założyciel i właściciel firmy Watt – wiodącego polskiego producenta kolektorów słonecznych. Twórca nowatorskiej technologii produkcji systemów solarnych, która została laureatem „Akceleratora Zielonych Technologii”, konkursu promującego najbardziej obiecujące polskie rozwiązania proekologiczne. Łączy działania w zakresie ochrony środowiska z działaniami społecznymi. Pomógł rozwiązać wiele trudnych spraw osób niepełnosprawnych. Na Śląsku wiadomo, że na wsparcie firmy WATT zawsze można liczyć.