Lider równych szans 2018

Konferencja “Innowacje wspierające przejście z systemu edukacji na rynek pracy”

W 2018 roku do grona zdobywców tytułu „Lider równych szans” dołączyły – decyzją zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM – następni, niezawodni sojusznicy naszych działań.

Ponadto, po raz pierwszy o zgłaszanie nominowanych poprosiliśmy również naszych partnerów ze śląskiego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas gali towarzyszącej konferencji “Innowacje wspierające przejście z systemu edukacji na rynek pracy”, która odbyła się z udziałem około 100 osób reprezentujących najbardziej aktywne instytucje rynku pracy i organizacje pozarządowe.

„Lider Równych Szans” – LAUREACI 2018

Pan Piotr Polok

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka. Jest aktywnym inicjatorem działań międzysektorowych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jest również szczególnie aktywny w budowaniu współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. To inicjator opracowania wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach narzędzi aktywizujących i modelowego Programu Aktywizacja i Integracja, a także inicjator cyklu edukacyjnego dla podmiotów pomocy społecznej, instytucji rynku pracy oraz systemu edukacji: „Polityka społeczna i praca socjalna – jak to jest zrobione?”.

Pan Piotr Bańczyk
nominowany przez śląskie Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych

Pan Piotr Bańczyk jest dyrektorem ds. Rozwoju w Inspiration Point S.A. oraz założycielem Centrum Społecznego Rozwoju, Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów oraz Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, którymi zarządza. Uczestniczy w procesie wdrażania  funduszy europejskich w regionie oraz w planowaniu działań z zakresu rynku pracy na terenie województwa śląskiego. Aktywnie prowadzi działania jako trener, coach, mentor i doradca. Jako psycholog specjalizuje się w psychologii rozwoju osobistego oraz organizacji i pracy. W tych obszarach prowadzi także badania naukowe.

Pani Małgorzata Jędrzejewska

Właścicielka firmy Personalne Doradztwo Biznesowe z Gliwic, doradczyni zawodowa. Od prawie 10 lat współpracuje z Fundacją POLPROM. Uznany ekspert w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi bardzo rozbudowaną działalność charytatywną, w tym skutecznie wspiera lokalne organizacje.