Lider równych szans 2019

Konferencja „Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i seniora”

W 2019 roku do grona zdobywców tytułu „Lider równych szans” dołączyły – decyzją zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM – dołączyli kolejni niezawodni sojusznicy naszych działań.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas gali towarzyszącej konferencji “Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i seniora”, która odbyła się z udziałem około 100 osób reprezentujących najbardziej aktywne instytucje rynku pracy i organizacje pozarządowe.

„Lider Równych Szans” – LAUREACI 2019

Business Centre Club

Już trzykrotnie zorganizowaliśmy galę konkursu „Lider aktywizacji osób młodych” i towarzyszącą jej ogólnopolską konferencję na temat dobrych praktyk w zakresie przygotowania młodych osób do wejścia na rynek pracy w siedzibie BCC. Jest to możliwe dzięki gotowości Business Centre Club do wspierania takich inicjatyw społecznych. Business Centre Club już dwukrotnie objął naszą konferencję Patronatem Honorowym i aktywnie wspiera nas w upowszechnianiu informacji o tym wydarzeniu. Adres: Plac Żelaznej Bramy 10 na trwale połączył się w pamięci uczestników konferencji z nazwą naszej Fundacji, co jest dla nas wielkim zaszczytem. W Business Centre Club zawsze możemy liczyć na zrozumienie naszych potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach wspiera działania naszej Fundacji od 2016 roku. Przez cały ten czas jest aktywnym członkiem „Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych w województwie śląskim”. Dzięki rekomendacji Urzędu mogliśmy w 2017 roku testować w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach wypracowany przez nas innowacyjny „Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”. W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tychach zaangażował się w utworzenie dwóch grup uczestników w ramach naszego projektu „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”. Przedstawiciele Urzędu zawsze uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach i szkoleniach oraz wspierają nas swoją wiedzą ekspercką. Urząd w swojej codziennej działalności wielokrotnie potwierdzał, że przywiązuje bardzo dużą wagę do wdrażania zasad, które są tematem naszego działania.

Pani Agnieszka Luck
Kierownik Działu Projektów Edukacyjnych Fundacji Fundusz Współpracy, andragog

Pani Agnieszka Luck była jedną z pierwszych osób, które obdarzyły Fundację POLPROM ogromnym zaufaniem. Dzięki temu już w latach 2011-2012  mogliśmy wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy realizować duży partnerski projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”. W latach 2014-2015 zrealizowaliśmy wspólnie inny projekt: „Stołeczne Centrum Kariery”. Te doświadczenia pozwoliły nam na samodzielną realizację kolejnych projektów, w których Pani Agnieszka Luck zawsze chętnie wspierała nas swoją wiedzą ekspercką w zakresie edukacji osób dorosłych oraz swoim doświadczeniem w pracy projektowej.

Pani Sylwia Dylus
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Nasza Fundacja współpracuje z Panią Dyrektor od 2015 roku. W 2016 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przystąpił do organizowanego przez nas „Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” i do dzisiaj jest jego aktywnym członkiem. W 2017 roku uczniowie tej szkoły brali udział w testowaniu wypracowanej przez nas innowacji społecznej „Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”. Współpraca z Panią Dyrektor umożliwiła nam organizację na terenie szkoły ośrodka wspierania przedsiębiorczości „Smaki biznesu”. W 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich przystąpili do udziału w projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”. W ciągu czterech lat naszej współpracy Pani Dyrektor Sylwia Dylus wspierała naszą Fundację w realizacji czterech ważnych projektów i wielu działań pozaprojektowych.