OBSŁUGA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI

Zmiany demograficzne powodują, że społeczeństwo starzeje się. Jednocześnie osoby starsze żyją coraz aktywniej. Można je spotkać w urzędzie, restauracji, hotelu, sklepie, biurze, banku, muzeum, pociągu, samolocie, na szkoleniu i w wielu innych miejscach. Są współpracownikami, klientami, petentami, gośćmi. Są pełnoprawnymi uczestnikami aktywności społecznej we wszystkich jej aspektach. Niestety, wraz z wiekiem spada sprawność i pojawiają się różnego rodzaju dysfunkcje.

Jak obsługiwać klientów, którzy mają problemy ze wzrokiem, słuchem lub z poruszaniem się? Jak się do nich zwracać, żeby komunikacja była skuteczna? Jak postępować, żeby nikogo nie urazić? Jak sprawić, że poczują się dobrze i będą chcieli wracać? Jak wspierać ich rozwój i zdobywanie wiedzy?

Opracowaliśmy system szkoleń, który pozwala nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne na konkretnym stanowisku pracy i w konkretnej firmie/instytucji/organizacji.

celZwiększenie wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi osób z różnymi dysfunkcjami

Program

 1. Niepełnosprawność – definicja medyczna i społeczna, uwarunkowania prawne (w prawie międzynarodowym  i krajowym), prawdy i mity o osobach niepełnosprawnych.
 2. Bariery – informacyjne, komunikacyjne, architektoniczne.
 3. Obsługa klientów z dysfunkcjami – szczegółowe omówienie zasad obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową,  niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu i mowy, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ogólne wskazanie  zasad dotyczących innych niepełnosprawności.
 4. Odniesienie podstawowych zasad obsługi osób z poszczególnymi dysfunkcjami do specyfiki konkretnej branży lub  stanowiska pracy (np. obsługa niepełnosprawnego czytelnika w bibliotece, praca socjalna z osobą niepełnosprawną,  klient niepełnosprawny w restauracji itp.)
 5. Zadania praktyczne z uwzględnieniem potrzeb konkretnej branży lub stanowiska pracy.
celZwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie niwelowania barier ograniczających dostęp do oferty/usług osobom z dysfunkcjami

Program

 1. 1. Prawdy i mity o osobach niepełnosprawnych.
 2. Identyfikacja i eliminacja barier architektonicznych – podstawowe wymagania w zakresie dostosowania budynków dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
 3. Zapewnienie dostępności informacyjnej – zasady tworzenia informacji elektronicznej, różne aspekty systemu informacji wewnątrz budynku, informacja drukowana, bezpieczeństwo osób z dysfunkcjami w sytuacjach awaryjnych itp.
 4. Skuteczna komunikacja z osobą z niepełnosprawnością z uwzględnieniem różnych rodzajów dysfunkcji.
 5. Savoir-vivre w kontaktach z osobą z niepełnosprawnością.
celZwiększenie wiedzy i umiejętności dotyczących zatrudniania i współpracy z osobami z niepełnosprawnością

Program

 1. Osoba z dysfunkcją a osoba niepełnosprawna.
 2. Uwarunkowania prawne zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 3. Dostosowanie stanowiska pracy dla osób z różnymi dysfunkcjami.
 4. Zasady organizacji pracy w zespołach, których członkiem jest osoba z dysfunkcją.
 5. Savoir-vivre w kontaktach z osobą z niepełnosprawnością.
celZwiększenie wiedzy na temat organizacji kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami

Program

 1.  Edukacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu i mowy.
 2. Zasady organizacji kształcenia osób dojrzałych oparte o potrzeby tych osób i zalecenia andragogów.

W sprawach szkoleń prosimy o kontakt: szkolenia@polprom.org.pl