Umiejętności społeczne pokolenia lockdownu

Oferta dla osób pracujących z uczniami szkół ponadpodstawowych

  • Rozwinięte umiejętności społeczne to nie są „dodatkowe wymagania” stawiane kandydatom do zatrudnienia, ale integralna część oczekiwań pracodawców.

  • Nauka zdalna utrudnia pracę nad rozwojem np. umiejętności komunikacyjnych czy pracy zespołowej, ale nie wyklucza włączenia do programu zajęć ciekawych ćwiczeń, które lepiej przygotują przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy.

  • Czas pandemii pokazał jak bardzo potrzebujemy informacji o narzędziach i sprawdzonych metodach pracy zwiększających skuteczność wspierania uczniów w rozwijaniu umiejętności społecznych.

Trwająca pandemia zmieniła m.in. sposób prowadzenia zajęć w szkołach i oczekiwania stawiane kandydatom do zatrudnienia przez pracodawców. Absolwenci szkół ponadpodstawowych ubiegający się o pierwszą stałą pracę już na etapie rekrutacji muszą wykazać się rozwiniętymi umiejętnościami społecznymi. W poprzednim okresie szkoły były miejscem zdobywania wiedzy, ale również środowiskiem, w którym młodzież poznawała zasady m.in. skutecznej komunikacji, asertywności, pracy zespołowej i budowania wizerunku. Nauczanie zdalne i konieczność ograniczenia kontaktów społecznych sprawiają, że młodzi ludzie mają coraz mniej okazji do pracy nad rozwojem umiejętności miękkich. W literaturze pojawia się już pojęcie „pokolenie lockdownu”.

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM od 2008 roku realizuje projekty własne oraz upowszechnia dobre praktyki krajowe i zagraniczne, których celem jest lepsze przygotowanie młodzieży do przejścia z systemu edukacji do zatrudnienia. Obecne warunki sprawiły, że na podstawie własnych doświadczeń oraz rozwiązań wdrażanych w Belgii wypracowaliśmy „Kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera umiejętności społecznych”. Przygotowaliśmy też praktyczne wskazówki dla osób wspierających młodzież w dobie pandemii.

Jesteśmy przekonani, że w tych wyjątkowych czasach trzeba podjąć dodatkowe starania, by lepiej przygotować przyszłych absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Dlatego opracowaliśmy ofertę dla osób, które chcą w atrakcyjny dla młodzieży sposób zapewnić warunki dla rozwijania umiejętności społecznych.

Przedstawiamy Państwu w załączeniu propozycję organizacji zajęć online dla nauczycieli, doradców, pedagogów i innych osób pracujących z młodzieżą, które prowadzimy w ramach odpłatnej działalności statutowej. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną ofertą i kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji.

Oferta zajęć

Skuteczne przejście z systemu edukacji do zatrudnienia. Zajęcia skierowane do osób pracujących z uczniami szkół ponadpodstawowych nad rozwojem kompetencji miękkich