Lider równych szans 2017

Konferencja „Aktywizacja osób młodych oddalonych od rynku pracy – dobre praktyki i rekomendacje”

Po kilku latach przerwy Fundacja POLPROM ponownie przyznała tytuły „Lider Równych Szans” za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne i aktywną współpracę dla ich rozwiązania z innymi sektorami.

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zorganizowała konferencję „Aktywizacja osób młodych oddalonych od rynku pracy – dobre praktyki i rekomendacje”, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2017 roku w Warszawie w siedzibie Business Centre Club. Wzięło w niej udział ponad 100 osób reprezentujących instytucje rynku pracy z całego kraju. Konferencja zorganizowana była przy udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Patronat honorowy objęła Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Lider Równych Szans” – LAUREACI 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach od 2016 roku jest aktywnym członkiem „Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych w województwie śląskim”. Zaangażowanie przedstawicieli Urzędu istotnie umożliwiło wypracowanie wartościowych „Rekomendacji dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” i włączenie ich do praktyki instytucji rynku pracy. WUP w Katowicach przyczynił się też do wdrożenia metody case management w publicznych służbach zatrudnienia województwa śląskiego do wspierania klientów z niepełnosprawnościami.

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie od blisko 10 lat wspiera działania społeczne realizowane przez Fundację POLPROM, m.in. współorganizował pierwsze Śląskie Forum Inicjatyw Społecznych. W 2017 roku włączył się w upowszechnienie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości osób młodych „Smaki biznesu” oraz działania siemianowickiej sieci sojuszników rynku pracy.