Lider aktywizacji 2020

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłasza IV edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy  „Lider aktywizacji osób młodych”

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia. 

Jeżeli w działalności instytucji, które Państwo reprezentują, jest miejsce na niestandardowe, oryginalne rozwiązania problemów osób młodych na rynku pracy, to zapraszamy do przedstawienia swoich doświadczeń. Z największą przyjemnością będziemy upowszechniać takie działania i promować Państwa praktyki. Nagrodzimy najlepsze praktyki, które zwiększają skuteczność aktywizacji osób młodych.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Nagrody „Lider Aktywizacji Osób Młodych” oraz z Kartą Zgłoszenia Dobrej Praktyki.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 10 września 2020 roku o godz. 16.00  – liczy się termin, w którym Karta Zgłoszenia wpłynie do Organizatora konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.polprom.org.pl w terminie do 12 października 2020 roku. Jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, to – tradycyjnie – zaprosimy Laureatów na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Warszawie.

Informacje o konkursie:
e-mail: konkurs@polprom.org.pl
22 6732209

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin nagrody 2020 (do pobrania po kliknięciu)

Karta Zgłoszenia Dobrej Praktyki 2020 (do pobrania po kliknięciu)

LISTA LAUREATÓW 2020 (do otwarcia po kliknięciu)

Lista Laureatów z krótkimi opisami nagrodzonych praktyk 2020 (do otwarcia po kliknięciu)