Zarząd

Marek Domagała – Prezes Zarządu

Małgorzata Domagała – Wiceprezes Zarządu