Portal dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy

„Mapa rynku pracy” to część „Modelu współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”, który opracowaliśmy i przetestowaliśmy w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji” wdrażanego przez Stowarzyszenie Wiosna w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Celem naszych działań jest zwiększenie skuteczności działań aktywizacyjnych kierowanych do osób młodych bez doświadczenia zawodowego, głównie z grupy NEET. Założenia Modelu zostały zawarte w „Rekomendacjach dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim”, które wypracowaliśmy wraz z partnerami w 2016 roku.

Na aktywizację tej grupy przeznacza się duże fundusze, które w części nie są wykorzystane. Młodzi ludzie nie interesują się ofertą urzędów pracy i realizatorów projektów PO WER, bo uważają, że nie jest to oferta atrakcyjna (PUP to dla wielu młodych „pośredniak”, do którego wstyd zwrócić się o pomoc).

Oferta instytucji rynku pracy nie dociera do młodych, bo nie pojawia się tam, gdzie bywają te osoby, to znaczy w środowisku lokalnym i w mediach społecznościowych. Wprowadzane są nowe instrumenty, ale PUP-y ciągle mają problem z brakiem zainteresowania ze strony młodzieży.

Dlatego proponujemy rozwiązanie, które pozwala dotrzeć do grupy NEET w jej środowisku lokalnym. Skoro młodzież nie chce przyjść do urzędu pracy, to niech urząd przyjdzie do młodzieży. Młodzież ma zaufanie do rówieśników, którzy są aktywni np. w Ochotniczej Straży Pożarnej, klubach sportowych, zespołach artystycznych. Szacunkiem cieszą się też takie osoby dorosłe jak bibliotekarze, pracownicy domów kultury, trenerzy, urzędnicy. Osoby te mogą w sposób wiarygodny dla grupy NEET „wywołać” temat aktywizacji i skierować na odpowiednią stronę www lub profil na FB. Lokalna sieć sojuszników współpracująca z PUP oraz przyjazne informacje urzędu (kanały przekazu, język i treść) stanowią razem modelowe rozwiązanie w zakresie aktywizacji osób młodych. Takich systemowych działań do tej pory w kraju nie było.

Testowanie „Mapy rynku pracy” polegało na prowadzeniu sieci młodzieżowych sojuszników rynku pracy w Siemianowicach Śl. oraz w Lędzinach. Przydatność tego rozwiązania została jednoznacznie potwierdzona. Opracowany Model jest gotowy do upowszechnienia. Zainteresowanie nim wyrazili już przedstawiciele instytucji z innych krajów Unii Europejskiej.

Projekt był realizowany w okresie: 1.09.2017 – 28.02.2018

Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami