Skoro dotarli Państwo do tego tekstu, to znaczy, że marka Fundacji POLPROM nie jest dla Państwa całkiem obca. Bardzo nas cieszy, że – po kilkunastu latach aktywności – jesteśmy rozpoznawalni w całkiem dużym gronie instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, szkół, a nawet indywidualnych osób, które zachęciliśmy do nowego spojrzenia na swoją karierę zawodową.

Każdego dnia staramy się mobilizować kolejne osoby i instytucje do podejmowania nowych zadań i wdrażania niestandardowych rozwiązań na rynku pracy. Teraz uznaliśmy, że to doskonały moment, byśmy sami zaprezentowali pokłady energii, które drzemią w naszym zespole i w ten sposób jeszcze szerzej upowszechnili ważne dla nas hasła i inicjatywy.

Punktem wyjścia dla naszych działań promocyjnych jest zadanie „Zmieniamy rynek pracy” finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Już teraz wiemy, że odnowione po latach przerwy kontakty i nawiązane nowe znajomości, pozwolą nam zrealizować dużo więcej działań niż pierwotnie planowaliśmy.

O wszystkich będziemy Państwa w tym miejscu informować. Czekamy na Państwa opinie i na zaproszenia. Chętnie przyjedziemy wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba wprowadzenia nowej jakości do działań instytucji rynku pracy lub lepszego przygotowania młodych ludzi do podjęcia zatrudnienia. Mamy też w ofercie ciekawe propozycje, które pomogą utrzymać aktywność zawodową  osobom dojrzałym.

W październiku 2019 roku rozpoczęliśmy realizację cyklu spotkań „Wspólnie zmieniamy rynek pracy”. Ten wspólny tytuł połączy do końca 2021 roku minimum dwa wydarzenia ponadregionalne i osiem spotkań wojewódzkich.

„Wspólnie zmieniamy rynek pracy” spotkanie w Warszawie

(z dn. 17.10.19)

Rozpoczęliśmy cykl wydarzeń promocyjnych Fundacji POLPROM. Na 15 października 2019 roku zaprosiliśmy do Warszawy przedstawicieli instytucji, organizacji i firm z całej Polski. Do siedziby Business Centre Club przybyli przyjaciele, współpracownicy i partnerzy naszej Fundacji, którzy na przestrzeni lat uczestniczyli w sukcesach Fundacji i wspierają nasze działania obecnie.

Podczas spotkania „Wspólnie zmieniamy rynek pracy” przypomnieliśmy historię Fundacji, omówiliśmy aktualne zadania i  przedstawiliśmy propozycje współpracy na kolejne lata.

Ważnym punktem wieczoru było wręczenie tytułów „Lider równych szans” osobom i instytucjom zaangażowanym w działania na rzecz zwiększenia szans na zatrudnienie osób z grup narażonych na wykluczenie z rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych, osób dojrzałych oraz osób młodych.

Towarzyszyła nam kamera zespołu przygotowującego film promocyjny o Fundacji, która rejestrowała wydarzenia wieczoru oraz  wypowiedzi uczestników, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami ze współpracy z POLPROMEM.

Promowaliśmy się w Opolu

(z dn. 15.11.19)

Nasze zaproszenie skierowane do opolskich instytucji rynku pracy zostało ciepło przyjęte. Na odbywające się 14 listopada 2019 roku wydarzenie „Wspólnie zmieniamy rynek pracy” przybyli przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy i powiatowych urzędów pracy z terenu całego województwa. Obecni byli również doradcy zawodowi pracujący w szkołach i przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Informacje o realizowanych przez nas zadaniach spotkały się z dużym zainteresowaniem. Szczególnym powodzeniem cieszyły się prezentacje dotyczące przyjaznych komunikatów oraz charakterystycznych cech poszczególnych pokoleń obecnych na rynku pracy.

Spotkanie było inspirujące nie tylko dla uczestników – którzy deklarują chęć współpracy z naszą Fundacją – ale również dla nas, gdyż otrzymaliśmy bardzo cenne informacje o dobrych praktykach wdrażanych na Opolszczyźnie, m.in z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach. Podczas spotkania zrodziła się idea zorganizowania konkursu „Lider doradztwa zawodowego”, który pozwoli przełamać stereotyp bierności doradców pracujących w szkołach.

Dodajmy, że w Nowej Trybunie Opolskiej ukazał się artykuł o naszej Fundacji i o dobrych praktykach urzędów pracy z województwa opolskiego.

Ponadregionalne spotkanie w Zakopanem

(z dn. 28.11.19)

W dniach 25 – 27 listopada 2019 roku zorganizowaliśmy w Zakopanem kolejne warsztaty promocyjne naszej Fundacji  z cyklu „Wspólnie zmieniamy rynek pracy”. Tym razem wzięli w nich udział przedstawiciele instytucji rynku pracy z kilku województw, w tym nawet z warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Oczywiście, byli obecni również przedstawiciele Małopolski. Mieliśmy kolejną okazję do zaprezentowania informacji o warsztatach i szkoleniach, które oferujemy, m.in. w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. I chyba dobrze tę okazję wykorzystaliśmy.

Szczególnie interesujące dla uczestników były warsztaty pokazowe pt. „Moje miejsce w zespole”, które zorganizowaliśmy w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Zakopanem. Brali z nich udział uczniowie klas pierwszych. W tym miejscu szczególne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Barbary Wilczyńskiej, która umożliwiła nam organizację tych zajęć z udziałem ponad dwudziestoosobowej grupy obserwatorów.

Spotkanie promocyjne w Zakopanem potwierdziło, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na takie wydarzenia. Instytucje rynku pracy, które aktywnie wdrażają niestandardowe działania, chętnie poznają dobre praktyki i dzielą się swoimi doświadczeniami. Są również zainteresowane tworzeniem nowych partnerstw i pozyskiwaniem finansowania dla kolejnych inicjatyw.

Wszystko wskazuje na to, że nasza Fundacja dłużej będzie gościć w Małopolsce.

W Tygodniku Podhalańskim opublikowany został artykuł prezentujący działalność Fundacji POLPROM, w tym warsztaty rozwijające u młodzieży umiejętności społeczne.

Dwie sale wypełnione we Wrocławiu

(z dn. 11.12.19)

Na 9 grudnia 2019 roku zaplanowaliśmy wydarzenie promocyjne we Wrocławiu. Bardzo duże zainteresowanie dolnośląskich urzędów sprawiło, że rekrutacja zakończyła się wyjątkowo szybko, bo zarezerwowano wszystkie miejsca w dwóch dostępnych salach jednego z wrocławskich hoteli. Przeprowadziliśmy największe do tej pory warsztaty promocyjne naszej Fundacji – bliskie nam hasło „Zmieniamy rynek pracy” było przewodnią myślą całego wydarzenia. Rozmawialiśmy z przedstawicielami dolnośląskich urzędów między innymi o tym, jak skutecznie komunikować się z osobami młodymi, a także, jak narzędzia marketingu mogą wpłynąć na aktywizację młodych osób na rynku pracy. Dziękujemy wszystkim za udział i wysoką frekwencję. Mamy nadzieję, że to wydarzenie zaowocuje nawiązaniem trwej współpracy i w przyszłym roku będziemy realizować wspólnie ciekawe projekty.

W Gazecie Wrocławskiej ukazał się kolejny artykuł promocyjny o naszej Fundacji, w którym wskazaliśmy potrzebę dyskutowania z młodymi ludźmi o ich talentach.

Na Śląsku jesteśmy u siebie

(z dn. 12.12.19)