Przeciw Ageizmowi

Witamy
IndexMenu_01

Fundacja realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską

IndexMenu_01

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM
ogłasza

ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy

 „Lider aktywizacji osób młodych”

Edycja 2017

Do ubiegania się o tytuł „Lider aktywizacji osób młodych” zapraszamy publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia. Nagrodzimy najlepsze praktyki, które zwiększają skuteczność aktywizacji osób młodych.

Szczegóły Konkursu w zakładce “Lider aktywizacji” ...

oraz tel.: 697 695 679

O FUNDACJI

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM powstała w marcu 2008r. Naszym celem jest promocja różnych przedsięwzięć podejmowanych przez osoby aktywne społecznie. Jesteśmy przekonani, że nie wszyscy zorientowani są wyłącznie na pomnażanie pieniędzy, inwestycje w kolejne mieszkania, egzotyczne wyjazdy czy coraz szybsze samochody. W każdym razie my mieliśmy wielkie szczęście spotkać w naszym życiu ludzi, którzy mają inne cele. Swój czas i pieniądze poświęcają ratowaniu zwierząt, ochronie środowiska, podtrzymywaniu lokalnych tradycji lub prowadzeniu zajęć artystycznych dla seniorów. Poznaliśmy też takie zdrowe, młode osoby, które mając dobre wykształcenie i ułożone życie rodzinne, zaangażowały się w walkę o prawa osób niepełnosprawnych. Nawiązaliśmy kontakty z ludźmi, których głównym celem jest umożliwienie podopiecznym wyjścia ze skrajnej biedy i wykluczenia społecznego.

Nie wszyscy, na szczęście, zobojętnieli i oceniają innych po wysokości pensji. Jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla aktywności społecznej. Postanowiliśmy ją wspierać w sposób, który jest nam najlepiej znany – poprzez promocję. Naszym celem jest przedstawianie anonimowych bohaterów oraz promowanie idei, którym podporządkowali swe życie. Chcemy promować inicjatywy uczące wrażliwości na problemy środowiska, zwierząt ale przede wszystkim na problemy innych ludzi.

Będziemy działać na rzecz konkretnych projektów, które są realizowane. Sami też dostrzegamy wiele problemów, którym należy się przeciwstawić - przejawy okrucieństwa, zobojętnienia i bezmyślności.

Do współpracy z Fundacją zaprosiliśmy osoby, które mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych i rzeczniczych.

Liczymy na wsparcie ze strony mediów, instytucji samorządowych i administracji. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność będzie wpisywać się w strategię społecznie odpowiedzialnego biznesu, którą realizuje coraz więcej polskich firm.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy zaangażowani są w realizację różnych inicjatyw społecznych oraz tych, którzy chcieliby je wspierać.

Marek Domagała
Prezes Zarządu Fundacji

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości na targach „Aktywni 50+”

więcej ...

IndexMenu_01

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.  J. Korczaka w Warszawie - Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach oraz Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przeprowadziły Spotkanie szkoleniowe
z cyklu „Polityka społeczna i praca socjalna – jak to jest zrobione?”: „Aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem  – jak to jest zrobione?” Katowice, 09.02.2017r.

Foto i info

Informujemy, że 31 grudnia 2016r. zakończyliśmy z sukcesem realizację projektu

„Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim”.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

W podstronie “Rekomendacje” udostępniamy w wersji do pobrania „zestaw analiz”, który stał się podstawą do wypracowania „Rekomendacji dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” oraz produkt finalny – „Zestaw rekomendacji…”

więcej...

Informujemy, że Fundacja POLPROM wraz z Fundacją „Fundusz Współpracy” i  M. St. Warszawa zakończyła realizację projektu partnerskiego PO KL 8.1.2

„Stołeczne Centrum Kariery”

kierowanego do osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które zamieszkują lub pracują na terenie Warszawy.

.Szczegóły w zakładce SCK

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM rozpoczęła realizację projektu

„Przeciw bezdomności zwierząt”.

Obchodzony 4 października Światowy Dzień Zwierząt był okazją do przypomnienia, że nie dla każdego psa i kota jest miejsce na kanapie przy boku opiekuńczego właściciela. Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia liczby zwierząt, których nikt nie chce, jest sterylizacja i kastracja.
Dlatego rozpoczynamy działania mające na celu przybliżenie wagi tego problemu i wspieranie działań weterynarzy.
Dzięki naszym staraniom mogą Państwo skorzystać z oferty gabinetu weterynaryjnego
TOWET,
który mieści się przy ulicy Sytej 177 i oferuje sterylizację i kastrację w znacznie obniżonej cenie
Niech każdy pies znajdzie ciepły dom!

Inkubator dojrzałej przedsiębior-czości to miejsce, w którym uczestnicy projektu znajdą dostosowane do potrzeb 45+ programy szkoleń i przygotowane indywidualnie doradztwo. Celem inkubatora jest stworzenie najlepszych warunków do zdobywania wiedzy, nabywania kompetencji i robienia pierwszych kroków na drodze ku przedsiębiorczości. Takie miejsce wzmacnia u uczestników poczucie przynależności do społeczności projektowej, mobilizuje i pozytywnie wpływa na maksymalizację efektu działań szkoleniowo-doradczych.więcej


Trzy sektory – razem można więcej
Pierwsi zdobywcy tytułu „Lider Równych Szans”

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach realizacji projektu „Trzy sektory – razem można więcej” przystąpiła do partnerstwa organizacyjnego zakopiańskiego święta równych szans, jakim były wydarzenia zaplanowane na początku października 2010r. przez Fundację POLPROM, Urząd Miasta Zakopane i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa.

Line
[O Fundacji] [Wydarzenia] [Nasze projekty] [Szkolenia] [Sponsoring] [Cele statutowe] [Kontakt] [Lider aktywizacji] [Rekomendacje] [SCK] [Inkubator]