FUNDACJA PROMOCJI
INICJATYW SPOŁECZNYCH
POLPROM

Zmieniamy rynek pracy

  • Tworzymy innowacyjne narzędzia i metody
  • Upowszechniamy dobre praktyki
  • Prowadzimy działania rzecznicze
AKTUALNOŚCI

Ruszamy na belgijskie ścieżki współpracy

Dzielimy się miłą informacją, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację kolejnych działań. Nasza ...

Warsztaty promocyjne w Zakopanem

Wraz z halnym pojawiliśmy się pod Giewontem, by w dniach 25 - 27 listopada przeprowadzić w Zakopanem...

Niestandardowa oferta dla juniora i seniora

W październiku 2019 roku zorganizowaliśmy w Warszawie trzecią doroczną konferencję promującą Fundusz...

Doceniamy naszych partnerów

W 2019 roku po raz kolejny zwiększyło się grono „Liderów równych szans”. Zarząd Fundacji Promocji In...

Zobacz inne strony o rynku pracy dla młodzieży i osób dojrzałych

Nasze działania

Poznaj Fundację POLPROM

Skoro dotarli Państwo do tego tekstu, to znaczy, że marka Fundacji POLPROM nie jest dla Państwa całk...

Konferencje o rynku pracy

Już parę lat temu zauważyliśmy, że do urzędów pracy trafia duża część funduszy przeznaczonych na wsp...

Kickstart

Projekt „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”, który realizujemy od września 2019 roku, ma na c...

Jak wyzwolić aktywność?

Na to i na wiele innych pytań młodzież siemianowickiej Branżowej Szkoły I-go stopnia im. św. Jana Pa...